Kort og klart. Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse.

Socialstyrelsen2018

Kort og klart er en kort udgave af de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse. Der er desuden udgivet en oversigt over de 11 retningslinjer.

Kort og klart er en kort udgave af Socialstyrelsens nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Udgivelsen giver et letlæst overblik over retningslinjerne og de hovedpointer, som indgår i dem.

Formålet med retningslinjerne er at understøtte trivsel og tryghed for borgere og medarbejdere på landets botilbud samt på boformer for hjemløse for herigennem at nedbringe omfanget af voldsomme episoder og så vidt muligt undgå, at de opstår.

Retningslinjerne er derfor bygget op omkring fire centrale elementer i forebyggelsen af voldsomme episoder:

  • Forebyggelse af voldsomme episoder i samarbejde med borgeren.
  • Håndtering af voldsomme episoder.
  • Læring af voldsomme episoder.
  • Organisatoriske rammer for forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder.

Der er i alt 11 retningslinjer, der samlet set dækker ovenstående fire temaer.

Øvrige udgivelser
Den fulde version af retningslinjerne indeholder handlingsanvisende anbefalinger og krav samt et katalog med forslag til redskaber og metoder.

Hent 'Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse'  (fuldtekstversion) her.

Der er også udarbejdet en oversigt over de 11 retningslinjer. Det er en folder som udover oversigten over retningslinjerne indeholder en kort introduktion til muligheden for at ansøge om et voldsforebyggende indsatsforløb.

Hent 'Oversigt over de 11 retningslinjer - Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse' her.

 


 
Hent publikationen

Bestil trykt udgave

Skriv om du vil bestille postkort eller plakater

Felter med (*) skal udfyldes