Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse

Socialstyrelsen2017

Udgivelsen beskriver de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse. Der er fokus på det socialpædagogiske arbejde med borgeren.

Formålet med retningslinjerne er at understøtte trivsel og tryghed for borgere og medarbejdere på landets botilbud samt på boformer for hjemløse og herigennem at nedbringe omfanget af voldsomme episoder og så vidt muligt undgå, at de opstår.

Retningslinjerne sætter fokus på det daglige socialpædagogiske arbejde med borgeren og kan anvendes i sammenhæng med den daglige recovery-orienterede og rehabiliterende indsats på tilbuddene.

Samlet set peger forskning, undersøgelser og erfaringer fra socialpædagogisk praksis på, at flere elementer er centrale i forebyggelsen af voldsomme episoder. Retningslinjerne er derfor bygget op omkring disse elementer:

  • Forebyggelse af voldsomme episoder i samarbejde med borgeren
  • Håndtering af voldsomme episoder
  • Læring af voldsomme episoder
  • Organisatoriske rammer for forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder

Der er i alt 11 retningslinjer, der samlet set dækker ovenstående fire temaer.

Retningslinjerne indeholder også et katalog over metoder og redskaber, som kan anvendes i arbejdet med de enkelte retningslinjer.

Som supplement til det socialfaglige perspektiv rummer retningslinjerne en beskrivelse af de relevante krav i arbejdsmiljølovgivningen.  

En arbejdsgruppe bestående af faglige eksperter har spillet en central rolle i udarbejdelsen af retningslinjerne, herunder bidraget med viden om forskning og god praksis.

Øvrige udgivelser

Der er også udarbejdet en kort udgave af de nationale retningslinjer, der giver et letlæst overblik over retningslinjerne og de hovedpointer, som indgår i dem.

Hent 'Kort og klart - Nationale retningslinjer for forebyggelsen af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse' her.

Der er desuden udarbejdet en enkel oversigt over de 11 retningslinjer, der udover oversigten indeholder en kort introduktion til muligheden for at ansøge om et voldsforebyggende indsatsforløb. Oversigten kan fx bruges til at hænge  på opslagstavler mv.

Hent 'Oversigt over de 11 retningslinjer - Nationale retningslinjer for forebyggelsen af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse' her.


 
Hent publikationen

Bestil trykt udgave

Skriv i kommentarerne, hvis du har særlig ønsker

Har du kommentarer til din bestilling skriv her

Felter med (*) skal udfyldes