ICS-forløb

Social - og Boligstyrelsen tilbyder gratis rådgivningsforløb om implementering eller forankring af ICS til landets kommuner. Forløbet har fokus på, hvordan kommunerne kan påbegynde eller styrke arbejdet med ICS.

Skal jeres kommune til at implementere ICS for første gang eller trænger jeres arbejde med metoden til en saltvandsindsprøjtning, så kan I søge om et ICS-forløb med Social- og Boligstyrelsen. Der er løbende optag og derfor ingen særskilt ansøgningsfrist.

Integrated Children’s System (ICS) er kendt i de fleste danske kommuner, der bruger metoden i forskelligt omfang i deres myndighedsarbejde på børne- og ungeområdet. I mange kommuner benyttes de skabeloner, der er koblet til ICS, og flere kommuner bruger også redskaber som Tragten, Trekanten og Udredningsværktøjet i deres daglige arbejde.

Selvom ICS dermed ikke er en ny metode for rigtig mange af landets kommuner, viser erfaringerne, at det kræver et vedholdende og stærkt fokus at få metoden indarbejdet i hverdagen som en del af det faglige fundament og at fastholde brug af metoden over tid og sikre en ensartet tilgang i brugen af ICS-redskaberne.

Social - og Boligstyrelsen har derfor udviklet et rådgivningsforløb om ICS, som alle landets kommuner nu har mulighed for at søge. Et ICS-forløb kan være relevant både for kommuner, der ikke har arbejdet med ICS før, kommuner der skal til at genoptage metoden efter en pause, og kommuner der ønsker at styrke deres arbejde med ICS.

Uanset kommunens tidligere erfaringer med ICS er det en forudsætning for at indgå i et ICS-forløb, at medarbejderne har været på kursus i ICS inden for det seneste år, eller at dette planlægges snarest muligt. At alle har metoden i frisk erindring giver nemlig de bedste forudsætninger for at indgå i forløbet.

Indhold i et ICS-forløb

Social- og Boligstyrelsen yder rådgivning og sparring om kommunens arbejde med ICS. Det gøres på fem møder, der afholdes mellem Social - og Boligstyrelsen og repræsentanter fra kommunen, i form af f.eks. leder og ICS-superbrugere.

Som kommune skal I starte med at udfylde et ICS-implementeringsbarometer, som kommer til at danne grundlag for, hvad det kan være relevant for netop jeres kommune at arbejde videre med.

Udbytte af et ICS-forløb

Jeres deltagelse i et ICS-forløb med Social- og Boligstyrelsen kan indebære:

  • At I får belyst jeres nuværende arbejde med ICS, og hvor det kan være relevant at sætte ind for at øge kvaliteten i sagsbehandlingen
  • Rådgivning og sparring på strategisk niveau med afsæt i jeres erfaringer og behov samt konkrete input til, hvordan I kan arbejde med implementering eller forankring af ICS
  • Styrket brug af ICS som faglig metode gennem hele sagsbehandlingen.

Praktiske informationer

Et ICS-forløb forventes at vare 9 – 12 måneder. I planlægningen af forløbet tages højde for evt. behov for medarbejderes deltagelse på ICS-kursus, inden forløbet går rigtigt i gang.

Ansøgningsskema til ICS forløb

ICS-implementeringsbarometeret 

Senest opdateret 09-02-2022

Kontakt

Amanda Laurvig Haugaard
Fuldmægtig