Genudbud: VISO-ydelser vedr. personer med en NCL-diagnose

Social- og Boligstyrelsen genudbyder VISO-ydelser om specialrådgivning og udredning på det specialiserede socialområde i relation til børn, unge og voksne med en diagnose under fællesbetegnelsen NCL (Neuronal Ceroid Lipofuscinosis). Tilbudsfristen er 2. maj 2023 kl. 12.00.

Som følge af udbudslovgivningen skal VISOs kontrakter med leverandører udbydes efter reglerne i udbudsloven.

Som VISO-leverandør skal man levere specialrådgivning og supplerende udredning inden for det specialiserede socialområde.

Det forudsætter et højt vidensniveau om komplekse og svære vanskeligheder, samt om den kontekst, personer befinder sig i. Personens vanskeligheder kan både være af fysisk og psykisk karakter, ligesom de kan være påvirket af sociokulturelle faktorer.

Den udbudte opgave

Denne udbudsrunde vedrører VISOs ydelser om specialrådgivning og udredning vedr. børn, unge og voksne med en NCL- diagnose. Desuden indeholder udbuddet option på køb af vidensydelser samt udviklings- og formidlingsaktiviteter.

Social- og Boligstyrelsen ønsker at indgå kontrakt på delaftalen med to leverandører.

NCL (Neuronal Ceroid Lipofuscinosis) er en fællesbetegnelse for en række diagnoser. Den hyppigst forekommende undertype er type 3 (NCL3), som også går under navnet Spielmeyer-Vogts sygdom.

NCL3 er en meget sjælden, fremadskridende lidelse med sygdomsdebut i den tidlige skolealder. Sygdommen har en lang række alvorlige og meget forskelligartede følgevirkninger og medfører behov for en tværfaglig og tværsektoriel indsats samt omfattende støtte til barn og netværk.

Praktiske oplysninger

Tilbudsfristen er 2. maj 2023 kl. 12.00, og der forventes kontraktindgåelse den 1. juni 2023. Kontraktperioden løber fra 1. juni 2023 til 31. januar 2028.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt i det digitale udbudssystem EU-Supply.

Man skal logge sig på som bruger i systemet for at kunne se materialet. Det er gratis at oprette sig, og en registrering som bruger medfører ikke en pligt til at afgive tilbud.

EU-Supply Support kan kontaktes på telefon 70 20 80 14, hvis der er brug for teknisk assistance. 

Se udbudsmaterialet i EU-Supply