Udbud: VISO-ydelser til voksne med døvblindhed

Social- og Boligstyrelsen udbyder VISO-ydelser om specialrådgivning og udredning på det specialiserede socialområde til voksne med døvblindhed. Tilbudsfristen er 15. september 2023 kl. 12.00.

Som følge af udbudslovgivningen skal VISOs kontrakter med leverandører udbydes efter reglerne i udbudsloven.

I forlængelse af den høring, Social- og Boligstyrelsen gennemførte i perioden 16. juni til 7. juli 2023, udbydes nu VISOs ydelser til voksne med døvblindhed.

Den udbudte opgave

Udbuddet vedrører specialrådgivning og supplerende udredning til voksne med døvblindhed.

Desuden indeholder udbuddet option på køb af vidensydelser samt udviklings- og formidlingsaktiviteter og i mindre omfang materialeproduktion.

Som VISO-leverandør forudsættes generelt et højt vidensniveau om komplekse og svære vanskeligheder, samt om den kontekst, borgeren befinder sig i. Vanskelighederne kan både være af fysisk og psykisk karakter, ligesom de kan være påvirket af sociokulturelle faktorer.

Praktiske oplysninger

Udbudsmaterialet er tilgængeligt i det digitale udbudssystem EU-Supply. Tilbudsfristen er 15. september 2023 kl. 12.00.  Kontraktperioden løber fra 1. januar 2024 til 30. april 2027. 

Al aktivitet vedrørende udbuddene (herunder spørgsmål og svar) vil ske via EU-Supply. Man skal logge sig på som bruger for at kunne se materialet. Det er gratis at oprette sig i systemet, og en registrering som bruger medfører ikke en pligt til at afgive tilbud. 

Få adgang til udbudsmaterialet i EU-Supply

EU-Supply Support kan kontaktes på telefon 70 20 80 14, hvis der er brug for teknisk assistance.