Udbud: Døgnåben hotline for forsvundne børn

Social- og Boligstyrelsen udbyder opgaven med at drive og promovere den danske hotline for forsvundne børn. Hotlinen er gratis og døgnåben på nummeret 116 000. Tjenesten skal bemandes af faguddannet personale. Tilbudsfrist: 18. oktober 2023 kl. 12.

Ifølge Missing Children Europe forsvinder mere end 250.000 børn om året i Europa. For at hjælpe disse børn er alle EU-lande forpligtet til at drive en hotline, som er tilgængelig døgnet rundt. Alle landene skal reservere nummeret 116 000 til formålet.

Der er foreløbig besvaret over 2 mio. opkald på de europæiske hotlines, og medarbejderne har hjulpet i over 70.000 sager på tværs af EU.

Social- og Boligstyrelsen ønsker at indgå aftale med en leverandør, der kan stå for den danske hotline. 

Den udbudte opgave

Leverandøren skal sikre både drift og promovering af hotlinen.

Hotlinen skal være døgnbemandet af fagligt uddannede medarbejdere og gratis for brugerne, som kan være både børnene selv og andre, fx deres forældre, pårørende og fagpersoner.

Medarbejderne skal bl.a. yde vejledning og rådgivning til børn og pårørende, kontakte de relevante myndigheder og yde støtte til efterforskningen.  

Praktiske oplysninger

Opgaven udbydes med en samlet beløbsramme på i alt 2.300.000 kr. ekskl. moms. 

Tidsfristen er 18 oktober kl. 12, og der forventes kontraktindgåelse medio november 2023. Kontrakten løber fra 1. december 2023 til 30. juni 2025, hvor december 2023 er afsat til at forberedelse og klargøring til drift fra 1. januar 2024.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt i det digitale udbudssystem EU-Supply. Al aktivitet vedrørende udbuddet (herunder spørgsmål og svar) vil ske herigennem. Det er gratis at oprette sig i systemet, og en registrering som bruger medfører ikke pligt til at afgive tilbud.

EU-Supply Support kan kontaktes på telefon 70 20 80 14, hvis der er brug for teknisk assistance. 

Få yderligere oplysninger om udbuddet i EU-Supply

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her