Udbud: Oplysningskampagne om let adgang til kommunen for børn og unge med behov for støtte

Der skal gennemføres en kampagne, som skal informere børn og unge om en ny lettilgængelig og børnevenlig indgang på kommunernes hjemmesider. Kampagnen skal oplyse om, hvornår og hvordan indgangen kan bruges, og hvad brugerne kan forvente sig af den. Social- og Boligstyrelsen udbyder opgaven. Frist for ansøgning til prækvalifikation: 12. juni 2023. Tilbudsfrist: 25. august 2023.

I forlængelse af den politiske aftale om Børnene Først skal kommunerne sørge for, at deres hjemmeside har en lettilgængelig indgang for børn og unge, som søger vejledning og støtte i forhold til deres livssituation.

Regeringen og aftalepartierne har i den forbindelse afsat midler til landsdækkende kampagneaktiviteter.

Kampagnen skal bidrage til, at børn og unge bliver oplyst om eksistensen af den digitale indgang, som er specifikt målrettet dem, og hvor de kan få viden om, hvor og hvem de skal kontakte, hvis de har behov for hjælp og støtte.

Social- og Boligstyrelsen udbyder opgaven om oplysningskampagnen.

Den udbudte opgave

Kampagneaktiviteterne skal målrettes alle børn og unge, som har modenheden til at selv at kunne navigere på en hjemmeside og kunne tage kontakt til kommunen. Kampagnens formål er nå bredt ud med oplysning i en form, som appellerer til målgruppen og via de kanaler, som børnene og de unge selv anvender.

Tilbudsgiver skal i sit tilbud beskrive et samlet kampagnedesign, herunder informationskanaler, kampagneaktiviteter og budskaber mv.

Opgaven inkluderer kreative og informative oplæg til formidlingsaktiviteter, bl.a. via sociale medier og andre digitale platforme.

Tilbudsgiver skal endvidere stå for det praktiske i forbindelse med gennemførelse af kampagnen fra start til slut.

Praktiske oplysninger

Opgaven udbydes med en forudgående prækvalifikationsrunde, hvor interesserede ansøgere skal søge om at komme i betragtning.

Frist for ansøgning til prækvalifikation: 12. juni 2023 kl. 12

Tilbudsfrist: 25. august 2023 kl. 12

Kontraktperioden løber fra september 2023 til og med september 2024, og der forventes kontraktindgåelse i september 2023.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt i det digitale udbudssystem EU-Supply. Al aktivitet vedrørende udbuddet (herunder spørgsmål og svar) vil ske herigennem.  Det er gratis at oprette sig i systemet, og en registrering som bruger medfører ikke en pligt til at afgive tilbud.

EU-Supply Support kan kontaktes på telefon 70 20 80 14, hvis der er brug for teknisk assistance.

Yderligere oplysninger om udbuddet i EU-Supply

 

 

 

 

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her