Udbud: Kompetenceudvikling i traumebevidsthed i sociale indsatser

Et nyt initiativ skal videreudvikle en model for, hvordan man kan styrke traumebevidstheden i arbejdet med voksne borgere i social udsathed. Social- og Boligstyrelsen ønsker at indgå aftale med en leverandør, der kan varetage kompetenceudvikling i Traume-Bevidst Tilgang og procesredskaber i initiativet. Tilbudsfristen er 20. november kl. 12.

Borgere, der fx har psykiske vanskeligheder, misbrugsproblemer eller lever i hjemløshed, har ofte traumer, som kan udfordre samarbejdet med det sociale system og begrænse udbyttet af de indsatser, der tilbydes.

Social- og Boligstyrelsen vil derfor igangsætte et initiativ med tre-fire kommuner om Udvikling af Traume-Bevidst Tilgang i arbejdet med socialt udsatte voksne.

Samarbejdet vil tage udgangspunkt i en model for Traume-Bevidst Tilgang (TBT). TBT er en specifik organisatorisk tilgang til, hvordan man kan møde en borger med traumer på en måde, der styrker borgerens oplevelse af tryghed, kontrol og ejerskab og forebygger traumereaktioner.

Social- og Boligstyrelsen udbyder opgaven med at give kompetenceudvikling til deltagerne i initiativet og med at udvikle et færdigt kompetenceudviklingsprogram.

Den udbudte opgave

Den udbudte opgave består af to delopgaver, som kompetenceudviklingsleverandøren skal løse:

Delopgave 1: At tilrettelægge og gennemføre kompetenceudvikling i initiativet Udvikling af Traume-Bevidst Tilgang i arbejdet med socialt udsatte voksne. Denne delopgave har tre spor:

  1. Kompetenceudvikling i modellen for Traume-Bevidst Tilgang
  2. Kompetenceudvikling i procesredskaber, der kan understøtte udviklingen af modellen
  3. Train-the-trainer-kompetenceudvikling.

Delopgave 2: At udarbejde et færdigt kompetenceudviklingsprogram ved initiativets afslutning.

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen afholder et virtuelt informationsmøde for interesserede tilbudsgivere den 24. oktober kl. 12.30 til 14.00. På mødet kan man høre mere om initiativet, TBT-modellen, kompetenceudviklingsopgaven og krav til tilbudsgivere. Tilmeld dig informationsmødet via linket nedenfor.

Informationsmøde om udbud af kompetenceudvikling i traumebevidsthed (NemTilmeld)

Praktiske oplysninger

Tilbudsfristen er den 20. november kl. 12.00.

Kontraktperioden er fra den 15. januar 2024 til den 31. december 2026.

Det forventes, at der indgås kontrakt medio januar 2024.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt i det digitale udbudssystem EU-Supply. Al aktivitet vedrørende udbuddet (herunder spørgsmål og svar) vil ske via dette.

Man skal logge sig på som bruger af systemet for at kunne se materialet. Det er gratis at oprette sig, og en registrering som bruger medfører ikke en pligt til at afgive tilbud.

EU-Supply Support kan kontaktes på telefon 70 20 80 14, hvis der er brug for teknisk assistance.

Tilgå udbudsmaterialet i EU-Supply (EU-Supply)