Udbud: Kompetenceudvikling af medarbejdere på skole- og socialområdet

Socialstyrelsen udbyder opgaven med at kompetenceudvikle kommunale medarbejdere på skole- og socialområdet i forbindelse med et projekt, der skal styrke inklusionen i skolen af børn med udadreagerende adfærd. Tilbudsfrist: 26. januar 2023.

Fire kommuner skal i samarbejde med Socialstyrelsen videreudvikle en tværfaglig indsats på skole- og socialområdet, der skal styrke inklusionen i skolen af børn med udadreagerende adfærd.

I forlængelse af det skal en række kommunale medarbejdere modtage kompetenceudvikling, som klæder dem på til at implementere indsatsen.   

Socialstyrelsen udbyder opgaven.

Visionen med projektet er at skabe sammenhæng mellem en skole- og en forældreindsats, der kan føre til en positiv udvikling for gruppen af børn med udadreagerende adfærd og samtidig styrke læringsmiljøet for hele klassen.

Målet er at foregribe eksklusion af børn med udadreagerende adfærd fra det almene skolemiljø, forhindre yderligere eskalering af adfærden og forebygge senere potentiel udvikling af kriminalitet, vold, misbrug og alvorlig psykisk mistrivsel.

Den udbudte opgave

Formålet med kompetenceudviklingen er, at lærere og forældre til børn med udadreagerende adfærd i de fire projektkommuner opnår styrkede kompetencer og handlemuligheder, der kan skabe positive udviklingsprocesser i klassen og i hjemmet i tråd med indsatsens vision og formål.

Den udbudte opgave består i at:

  • Tilrettelægge kompetenceudvikling for projektkommunernes faglige rådgiver, ressourcevejleder(e), gruppeleder(e) og klasseteams. Leverandøren skal udarbejde undervisningsmateriale mv. til klasseforløb og forældregruppeforløb og forberede, hvordan indsatsmodellens kerneelementer kan omsættes til konkrete tiltag i klassen og i hjemmet.
  • Gennemføre kompetenceudvikling i fire rul i perioden fra 2023-25.
  • Administration og projektledelse af kompetenceudviklingen, herunder samarbejde med Socialstyrelsen og evaluator.

Tilbudsgiver skal i sit tilbud beskrive en proces for udarbejdelse af et kompetenceudviklingskoncept og de aktiviteter, der vil indgå i kompetenceudviklingen. Det skal også beskrives, hvordan kompetenceudviklingen administreres og gennemføres af tilbudsgiver.

Praktiske oplysninger

Opgaven udbydes med en samlet beløbsramme på 1.300.000 kr. ekskl. moms.

Kontraktperioden løber fra medio februar/primo marts 2023 til og med december 2025, og der forventes kontraktindgåelse medio februar/primo marts 2023.

Tilbudsfrist: 26. januar 2023.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt i det digitale udbudssystem EU-Supply. Al aktivitet om udbuddet, herunder spørgsmål og svar, vil ske herigennem.  Det er gratis at oprette sig i systemet, og en registrering som bruger medfører ikke en pligt til at afgive tilbud.

EU-Supply Support kan kontaktes på telefon 70 20 80 14, hvis der er brug for teknisk assistance.

 

Se udbudsmaterialet i EU-Supply link her

Kontakt

Ida Kristine Duborg Mikkelsen
Fuldmægtig
Børn, Unge og Familier