Udbud: Kompetenceudvikling i forbindelse med udbredelse af peers i socialpsykiatrien

Der skal tilbydes kompetenceudvikling til kommuner, der indgår i et rådgivningsforløb med Social- og Boligstyrelsen i at udbrede og samarbejde med peers i socialpsykiatrien. Social- og Boligstyrelsen ønsker at indgå aftale med en leverandør om opgaven. Tilbudsfristen er 15. september 2023 kl. 12.00.

Social- og Boligstyrelsen ønsker at styrke socialpsykiatrien gennem en øget anvendelse af recovery-orienteret rehabilitering som faglig tilgang.

Centralt for tilgangen er fokus på borgerens ressourcer og adgangen til almene fællesskaber. Som led i dette arbejde kan socialpsykiatrien inddrage peers, dvs.personer, der selv har erfaringer med at have psykiske lidelser og gennemgå recovery-processer.

Forskning viser, at brugen af peers i indsatsen har positiv effekt for både de mennesker, der modtager peer-støtte og dem, der giver den. Peer-relationen kan fremme håb og optimisme for de involverede parter og desuden bidrage til udviklingen af organisationen gennem et ændret syn på borgeren.

Den udbudte opgave

Formålet med den udbudte opgave er at styrke en recovery-orienteret rehabiliterende tilgang ved at  udvikle kommunernes kompetencer til at udbrede og samarbejde med peers i de sociale indsatser. Kompetenceudviklingen indgår som et led i Social- og Boligstyrelsens rådgivningsforløb.

Udbuddet rummer to delopgaver:

  • Udarbejdelse af undervisningsmaterialer til brug for kompetenceudviklingen
  • Gennemførelse af kompetenceudvikling i projektkommunerne

Undervisningsmaterialerne udarbejdes i 2023 og kompetenceudviklingen gennemføres i 20 kommuner perioden 2024-2026.

Alle dele af opgaven skal leveres på dansk, og kompetenceudviklingen skal kunne gennemføres i alle dele af landet.

Praktiske oplysninger

Opgaven udbydes med en samlet beløbsramme på i alt 2 mio. kr. ekskl. moms.

Tidsfristen er 15. september 2023 kl. 12.00, og der forventes kontraktindgåelse ultimo september 2023. Kontrakten løber fra 1. oktober 2023 til 15. juli 2026.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt i det digitale udbudssystem EU-Supply.

Man skal logge sig på som bruger af systemet for at kunne se materialet. Det er gratis at oprette sig, og en registrering som bruger medfører ikke en pligt til at afgive tilbud.

EU-Supply Support kan kontaktes på telefon 70 20 80 14, hvis der er brug for teknisk assistance.

Se udbudsmaterialet i EU-Supply

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her