Udbud: Kompetenceudvikling i ny model for bedre borgersamarbejde på voksenhandicapområdet

Tillid, samarbejde og inddragelse af borgeren er nøgleord i modellen ”Borgeren i centrum”. Socialstyrelsen ønsker at indgå aftale med en leverandør, der dels kan udbyde kompetenceudvikling, dels udarbejde et kompetenceudviklingskoncept. Tilbudsfrist: 15. februar 2023 kl. 12.00.

Socialstyrelsen skal i samarbejde med nogle kommuner gennemføre projektet Borgeren i centrum i perioden januar 2023 til december 2025. Projektet har fokus på at videreudvikle en model for styrket tillid, samarbejde og inddragelse af borgeren i sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet.

Der skal i den forbindelse dels tilbydes kompetenceudvikling til de deltagende kommuner, og dels udarbejdes et koncept for den kompetenceudvikling, der skal indgå i den endelige model.

Socialstyrelsen udbyder opgaven.

Den udbudte opgave
Den udbudte opgave har tre hovedformål:

  • At sagsbehandlere og ledere har viden om og kompetencer til at arbejde med modellens kerneelementer, hvor Socialstyrelsens principper for recovery-orienteret rehabilitering udgør den faglige tilgang.
  • At give redskaber, der kan understøtte arbejdet med modellen i praksis.
  • At udvikle det koncept for kompetenceudvikling, der skal indgå i den færdige modelbeskrivelse, og som kan understøtte implementeringen af modellen i andre kommuner i forbindelse med en eventuel afprøvning eller udbredelse.

Den udbudte opgave består i udvikling og tilrettelæggelse af kompetenceudviklingsforløb, administration og gennemførelse af kompetenceudviklingen og sideløbende videreudvikling af et koncept for kompetenceudvikling til den færdige model.

Som del heraf skal leverandøren samarbejde med og løbende overlevere erfaringer og viden til evaluator og Socialstyrelsen.

Desuden skal leverandøren deltage i opstartsmøder, udviklingsmøder og statusmøder med projektkommunerne samt i planlægningsmøder med Socialstyrelsen og evaluator.

Informationsmøde 31. januar
Socialstyrelsen afholder informationsmøde for interesserede tilbudsgivere den 31. januar kl. 10:30 – 11:30, hvor man kan høre mere om projektet, modellen, kompetenceudviklingsopgaven og krav til tilbudsgivere.

Informationsmødet afholdes som et webinar via Zoom. Spørgsmål vil så vidt muligt blive besvaret under mødet og offentliggjort i EU-Supply.

På dagen for informationsmødet sendes en mail ud med link til deltagelse og et mere detaljeret program. Programmet offentliggøres også på Socialstyrelsen.dk under omtalen af mødet i hjemmesidens kalender.

Det er gratis at deltage i mødet.

Tilmeld dig informationsmødet her

Borgeren i centrum

Praktiske oplysninger om udbuddet

Udbudsmaterialet er tilgængeligt i det digitale udbudssystem EU-Supply. Al aktivitet vedrørende udbuddet (herunder spørgsmål og svar) vil ske via dette.

Tilbudsfristen er den 15. februar 2023 kl. 12:00.

Kontraktperioden løber fra den 1. april 2023 til den 31. december 2025.

Der forventes kontraktindgåelse ultimo marts 2023.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via EU-Supply

Man skal logge sig på som bruger i systemet for at kunne se materialet. Det er gratis at oprette sig, og en registrering som bruger medfører ikke en pligt til at afgive tilbud.

EU-Supply Support kan kontaktes på telefon 70 20 80 14, hvis der er brug for teknisk assistance. 

Kontakt

Helle Wittrup-Jensen
Specialkonsulent