Børn og unge med sjældne handicap

Forløbsbeskrivelse og anbefalinger til en specialiseret indsats for børn og unge med sjældne handicap. Der gives en introduktion til forløbsbeskrivelsens anbefalinger i den korte film, som ledsager forløbsbeskrivelsen.

Forløbsbeskrivelsen beskriver Social- og Boligstyrelsens anbefalede specialiserede indsats til børn og unge i alderen nul til 25 år med sjældne handicap.

Børn og unge med sjældne handicap har ofte både flere og alvorlige fysiske og/eller kognitive funktionsnedsættelser og helbredsmæssige udfordringer. Det medfører ofte et stort behov for koordinering af særligt specialiserede indsatser blandt mange aktører på tværs af sektorer. Der er som regel tale om kroniske tilstande, og der vil derfor tit være behov for en livslang indsats.

Senest opdateret 22-03-2022

Kontakt

National koordination