Resultater fra projekter afsluttet i 2021

Denne side indeholder resultater fra projekter der har fået tilskud af forsknings- og udviklingspuljen.

Formålet med projektet, er at bidrage med forskningsbaseret viden omkring myndighedssagsbehandlerens afdækning af barnets/ den unges familier/netværk, samt deres inddragelse af og samarbejde med barnet/den unge, forældremyndighedsindehaveren og netværk med særlig fokus på far, bonusfar og deres familier.

I projektet undersøges i hvilket kvantitative omfang far, bonusfar og deres familier og netværk inddrages i to kommuners børn og unge sager, samt hvordan myndighedssagsbehandleren fagligt og metodisk afdækker barnets/ den unges familier og netværk. Projektet har desuden fokus på de udfordringer der er i forhold til inddragelsen, samt hvilken betydning inddragelsen har for de involverede parter.

Undersøgelsesdesignet er baseret på en mixed methods tilgang, hvor der i analyserne inddrages data fra forskellige kilder, herunder kvantitative registreringer, dokumenter samt kvalitative interviews.

Læs mere om projektet her 

Ønsker du flere oplysninger, kan du kontakte Bo Morthorst Rasmussen: brma@ucsyd.dk tlf. 40225285