Forsknings- og udviklingspuljen

Forsknings- og udviklingspuljen gav tilskud til projekter, der har bidraget med ny viden til børne- og ungeområdet. Læs her om resultaterne fra projekterne.

Til og med 2018 var det muligt for Diplomuddannelserne på børne- og ungeområdet og Masteruddannelsen i Udsatte Børn og Unge at søge midler fra Forsknings- og udviklingspuljen. Formålet med puljen var at sikre, at undervisningen på diplomuddannelsen og masteruddannelsen baseres på et indgående kendskab til såvel forskningen som udviklingen i kommunernes praksis på børne- og ungeområdet. Herudover skulle puljen sikre, at der blev etableret ny viden om både målgrupper og indsatser.

En bred vifte af projekter har fået tilskud fra forsknings- og udviklingspuljen, og mange bidrager gennem forskning med ny viden til området. En betydelig del af projekternes resultater er opnået gennem praksisforskning og udvikling i samspil med børn, unge og professionelle på området. Projekterne spænder emnemæssigt bredt, og kan derfor indgå i undervisningen på diplomuddannelsen og masteruddannelsen på forskellig vis.

Social - og Boligstyrelsen har finansieret projekterne. Social - og Boligstyrelsen har ikke været yderligere involveret i projekterne eller tilblivelsen af resultaterne. Konklusionerne er således udelukkede forfatternes ansvar. 

Kontakt

Michael Sebastian Bøgebjerg Hansen
Fuldmægtig