Resultater fra projekter afsluttet i 2018

Denne side indeholder resultater fra projekter der har fået tilskud af forsknings- og udviklingspuljen.

Projektets formål var at bidrage til den daværende Socialstyrelses arbejde ved at undersøge anvendelsen af sagsbehandlings- og udredningsmetoden ICS i relation til faglige vurderinger af underretninger, bedømmelse af iværksættelse af § 11-indsatser, inddragelse af barnet og familien, identificering af barnets behov samt valg af og opfølgning på indsatser ift. udsatte børn og unge.

Projektet anvender fortrinsvist kvalitative metoder. Forskningsdesignet indeholder udførelse af en litteraturgennemgang af væsentlige udgivelser på området, interviews med socialrådgivere, faglige konsulenter og ledere. Herudover gennemgås og analyseres en række sager.

Projektet blev udført af University College Sjælland i perioden 1. oktober 2016 til 30. juni 2018.

Se de endelige resultater: 

Ønsker du flere oplysninger om projektet, kan du kontakte Adrija Sereikaite: adse@ucsj.dk

Kontakt

Michael Sebastian Bøgebjerg Hansen
Fuldmægtig