Aktive projekter

Denne side indeholder resultater fra projekter der har fået tilskud af forsknings- og udviklingspuljen.

Projektets formål er at udvikle undervisningsmateriale til Diplom- og Masteruddannelserne på børne- og unge området, som styrker de studerendes kompetencer til at inddrage børn med psykiske funktionsnedsættelser i sagsbehandlingen. Dette med fokus på at kvalificere de studerendes viden og handlemuligheder når de i deres praksis skal vurdere, om barnet skal inddrages, hvordan og med hvilken hensigt.

Projektet bidrager med specifik viden inden for et komplekst og underbelyst felt, der forventes at udfordre både underviseres og studerendes tænke- og handlemåder i forhold til, hvad børn med psykiske funktionsnedsættelser kan og skal bidrage med i sagsbehandlingen. Med målrettet materiale, der retter sig både mod en underviserpraksis og en socialfaglig praksis, er det projektets ambition at understøtte de studerendes kompetencer til at omsætte den nye viden, der produceres i projektet, til deres egen socialfaglige praksis.

Projektet udføres af VIA University College i perioden 01-01-2019 til 30-06-2023.

Læs mere om projektet her 

Ønsker du flere oplysninger, kan du kontakte Berit Juel Christoffersen: bejc@via.dk  eller Line Berg: libe@via.dk

Formålet med projektet er at understøtte og kvalificere den analytiske tilgang hos socialarbejdere på myndighedsområdet for at styrke indsatsen overfor udsatte børn, unge og deres familier med en sag, der omfatter udredningsforløb efter Servicelovens kapitel 11. 

En god socialfaglig analyse er fundamentet for en faglig kvalificeret vurdering og dermed afsæt for begrundelsen for aktuelle indsatser. Derudover er socialfaglig analyse også rammesættende for det fremtidige handlegrundlag, når barnets, den unges eller familiens situation ændrer sig, og der skal følges op i en sag. Det er i den socialfaglige analyse at man finder de vigtige mellemregninger mellem indsamlede informationer og beslutninger og afgørelser.

Projektet omfatter:

  • Et notat 
  • En forskningsoversigt om socialfaglig analyse
  • En faglig artikel om socialfaglig analyse
  • En eksempelsamling
  • Et spil

Det er Københavns Professionshøjskole, som står for projektet i perioden 01-01-2019 til 31-12-2022.

Læs mere om projektet her 

Ønsker du flere oplysninger, kan du kontakte projektleder Annemette Matthiessen: amat@kp.dk tlf. 51632628 

Kontakt

Michael Sebastian Bøgebjerg Hansen
Fuldmægtig