Resultater fra projekter afsluttet i 2019

Denne side indeholder resultater fra projekter der har fået tilskud af forsknings- og udviklingspuljen.

Projektet fokuserer på samarbejdet mellem myndighedsudøvere og professionelle på en døgninstitution.

Formålet med projektet er at udvikle faglig viden om det brede netværkssamarbejde i børns lokalmiljø til gavn for anbringelsesområdet, men også generelt ift. børn og unge i udsatte positioner.

Projektet anvender et multimetodisk forskningsdesign, der indeholder litteraturanalyse, observationer og interviews.

Projektet blev udført af University College Lillebælt i perioden 1. juni 2016 til 31. maj 2019.

Du kan læse mere om projektet på UCvidens hjemmeside.

Ønsker du flere oplysninger, kan du kontakte Ida Schwartz: idsc@ucl.dk

Projektet undersøger, hvordan kommunerne træffer beslutning om, hvorvidt et barn eller en ung skal anbringes eller ej.

Projektet vil bidrage med ny viden om retsanvendelsen, og hvordan den sættes i relation til den socialfaglige praksis i kommunerne. Herunder bidrager projektet med viden om, hvornår retsgrundlaget indeholder mulighed for skøn og konkrete vurderinger, og hvornår der er tale om mere faste og præcise krav til retsanvendelsen.

Projektets forskningsdesign er baseret på en række forskellige metoder. Bland andet laves en litteraturgennemgang af relevante udgivelser på området, observationer af forskellige aspekter af sagsgange i konkrete sager, samt gennemgang af dokumenter fra en række cases.

Projektet blev udført af Professionshøjskolen Metropol i perioden 1. november 2016 til 1. juli 2019.

Ønsker du flere oplysninger om projektet, kan du kontakte Frank Cloyd Ebsen: FREB@phmetropol.dk

Projektet har til formål at undersøge kvaliteten af konkrete børnefaglige undersøgelser. Det er projektets mål at belyse, hvordan kvaliteten i børnefaglige undersøgelser aktuelt konstitueres i socialt arbejde fra et praksisperspektiv, et familie perspektiv og et uddannelsesperspektiv.

Projektets forskningsdesign bygger på kvalitative metoder, hvori der indgår interviews med bl.a. undervisere på Socialrådgiveruddannelsen, studerende og socialfaglige ledere. Der vil også blive foretaget observationer af møder internt i den kommunale forvaltning.

Projektet blev udført af VIA University College i perioden 1. oktober 2016 til 30. juni 2019.

Du kan læse mere om projektet på UCvidens hjemmeside

Ønsker du flere oplysninger om projektet, kan du kontakte Lene Mosegaard Søbjerg: LMOS@VIA.DK

Kontakt

Michael Sebastian Bøgebjerg Hansen
Fuldmægtig