Retten til selvbestemmelse og medbestemmelse

Når du er anbragt på i en plejefamilie er der ting du ikke selv kan bestemme (sådan som det er for alle børn og unge), men du har stadig væk ret til selvbestemmelse på nogle områder. Du har fx stadig din egen ret til at bestemme hvad du tror på (fx ift. religion), ret til at bestemme over din krop (så længe du ikke skader dig selv) og din egen vilje i det hele taget.

Du har ret til at kommunikere med omverdenen – din familie og dine venner. Du har ret til at have adgang til en mobiltelefon (du har måske din egen) og du har ret til at have adgang til internettet, og kommunikere elektronisk. Nogle gange kan der dog være grund til at dine plejeforældre sætter begrænsninger for din ret til at kommunikere. Fx for at sikre, at du får din nattesøvn kan der være lavet en regel om, at mobiltelefoner skal afleveres om aftenen. Hvis der er regler om at lægge mobiltelefonen fra sig før man gør i seng, eller lægge den væk imens man spiser, så skal du have din telefon igen når du vågner eller når I er færdige med at spise. Det er vigtigt at overholde reglerne, der er i din plejefamilie, for reglerne kan hjælpe til at gøre tingene nemmere og bedre i familien. Dine plejeforældre må dog aldrig bruge magt for at sikre, at reglerne overholdes.

Hvad du kigger på, på internettet er din egen sag og en del af dit privatliv. Det er dog altid fornuftigt at du tænker dig om når du bruger internettet. Overvej fx hvad du sender, og hvem du sender det til – så undgår du at nogen deler noget information om dig, som du ikke har lyst til bliver delt. Tænk dig også om før du går ind på en hjemmeside, så du ikke risikerer at være på en hjemmeside, der viser noget ulovligt og så du nedsætter risikoen for at blive hacket eller få virus på din computer. Dine plejeforældre kan have sørget for, at computeren har begrænsninger for hvad du kan finde på internettet, så du fx ikke kan komme ind på nogen pornografiske eller kriminelle hjemmesider. Det har de gjort for at beskytte dig.

Det at drikke for meget eller tage stoffer kan give mange problemer – både for dig og dem omkring dig, og derfor skal dine plejeforældre eller nogle andre voksne hjælpe dig med ikke at gøre det, men dine plejeforældre må ikke teste dig for alkohol eller stoffer. 

I alle ting, der handler om dig, har du altid ret til at sige din mening, og der er ikke nogen der må bestemme, hvad du skal sige. Hvis du føler dig presset af nogen til at sige noget bestemt, så kan du enten prøve at snakke med din sagsbehandler om det eller med en anden voksen, som du har tillid til. Hvis du har nogle ting, som er svære at få sagt, så kan du få hjælp til det, fx igennem en støtteperson, en kontaktperson eller en bisidder. Du må bestemme, at sådan en person kan tale på dine vegne, hvis du fx er til møde med kommunen eller skolen, hvis du har nogle ting der er svære at sige her. 
I de ting, der handler om dig, skal der altid spørges til hvordan du ser på tingene, og hvad din mening er. Det er ikke sikkert at tingene bliver som du gerne vil have dem, men der skal altid lyttes til din mening. 

Dine plejeforældre og andre voksne skal vise respekt for den person du er, og for at du vælger at gå i det tøj, som du godt kan lide. Det tøj man vælger at gå i kan nogle gange sige noget om den person du er, og dine plejeforældre skal respektere dig og din personlighed. Dine plejeforældre må ikke bestemme hvad du skal have på, når det fx handler om, om du vil have en blå eller rød bluse på, men nogen gange kan det være i orden at dine plejeforældre bestemmer, hvilket tøj du har på og hvordan du ser ud. Fx hvis dine plejeforældre er bekymrede for, at du sender nogle signaler, som er uheldige eller måske endda skadelige for dig. Det kan fx handle om du må eller ikke må gå i noget bestemt tøj (fx noget, der er meget udfordrende), om du må have dine piercinger i, om dit hår må være farvet i helt skøre eller vilde farver osv. Dine plejeforældre kan godt sætte nogle rammer for, hvordan du må se ud. Men det skal selvfølgelig være nogle rimelige rammer. Tit handler det om at dine plejeforældre gerne vil passe på dig, og passe på at du ikke kommer til at sende nogle uheldige signaler til omverdenen med den måde du ser ud på. Det kan fx være hvis du er klædt meget udfordrende eller hvis du ikke har varmt nok tøj på, når det er rigtig koldt. Hvis du synes, reglerne er helt urimelige, og at du er meget begrænset i måden du kan se ud på, kan du tale med din sagsbehandler, din støtteperson eller en anden voksen, du har tillid til. 

Det er selvfølgelig usundt at ryge cigaretter, men det er ikke ulovligt, og dine plejeforældre må ikke bestemme om du må ryge. Da det også er usundt at bo i et hus hvor der ryges, så er der nok nogle regler for hvor og hvornår du må ryge hos din plejefamilie. Du må nok ikke ryge indenfor, fordi det udsætter dem omkring dig for en sundhedsrisiko. Hvis du synes at reglerne for hvor og hvornår du må ryge er meget urimelige og at det måske tit er årsag til konflikt imellem dig og dine plejeforældre, så kan du prøve at snakke med din sagsbehandler eller en anden voksen om det.

Senest opdateret 09-02-2017