Retten til personlig frihed og bevægelsesfrihed

Som anbragt barn eller ung, har du som udgangspunkt ret til at bevæge dig frit omkring, både udenfor og indenfor anbringelsesstedet.

Når du er anbragt, har nogle andre voksne end dine forældre, fået ansvaret for at vise dig omsorg og passe på dig. Det betyder også nogle gange, at de vil sørge for at du bliver på institutionen, hvis de tror, at du kan komme i problemer eller lide skade, hvis du tager væk fra institutionen.
De voksne stopper mig og holder mig tilbage, selvom jeg bare er på vej ud for at være sammen med min venner – må de det?
Når du er anbragt på et opholdssted eller en åben døgninstitution så er det hovedreglen, at du må færdes frit indenfor og udenfor. Du skal have mulighed for at være sammen med dine venner, som du gerne vil.
Det kan dog være, at kommunens børn og unge-udvalg, har bestemt at du kan tilbageholdes. Det kan de gøre, hvis de mener, at det er meget vigtigt for dig, at du bliver på anbringelsesstedet og får den behandling, du kan få her. Hvis børn og unge-udvalget og kommunen har truffet beslutninger om, at du kan tilbageholdes, så kan de voksne på institutionen tilbageholde dig ved at bruge fysisk magt. Du kan blive tilbageholdt de første 14 dage, du er på det pågældende sted. Senere kan de voksne på stedet tilbageholde dig i op til fire uger, hvis børn og unge-udvalget og kommunen træffer beslutning om det.

Ja, de voksne må godt hente dig, hvis du er stukket af fra institutionen uden tilladelse og de voksne er bekymrede for, om du kan skade dig selv eller andre, fx hvis du er i fare for at begå kriminalitet eller tage stoffer. De voksne skal dog altid først forsøge at tale med dig, så du selv går ind i bilen, og hvis du ikke gør det, så skal de behandle dig så skånsomt som muligt, og tale med dig om situationen bagefter.


Nej! De voksne har både pligt til at snakke med dig om den situation, der har været, og høre dig om hvordan du har det med det. Og så har du også ret til at beskrive (skriftligt), hvordan situationen var for dig. Hvis du har svært ved at skrive, så skal de voksne hjælpe dig, men det er kun dig, der bestemmer hvad der skal stå. Institutionen skal skrive om alle magtanvendelser (en tilbageholdelse er en magtanvendelse). Det, der bliver skrevet, skal både sendes til den kommune, du kommer fra, og så skal det sendes til det, der hedder socialtilsynet.

Når du bor på en åben institution, har du ret til at bevæge dig frit omkring, og ret til at kunne komme ud af dit værelse og institutionen, når du vil. Men så længe du frit kan gå ud og ind af døren til dit værelse og af hoveddøren, er der ikke noget problem i, at du ikke umiddelbart kan komme ud af vinduet.

Som udgangspunkt, har du ret til at have de venner, som du gerne vil have – besøge dem og få besøg af dem. Der kan dog være nogle regler på din institution for, hvornår du må få besøg, og hvornår du må tage på besøg. Hvis de voksne synes, at nogle af dine venner påvirker dig på en dårlig måde (fx får dig med ud i kriminalitet eller bruge rusmidler), så må de gerne tale med dig om, at det bekymrer dem, fordi de voksne skal passe på dig. Hvis du har nogle venner, som opfører sig rigtig dårligt, så må de voksne også godt sige, at du ikke må få besøg af dem, hvis dine venner fx ikke vil overholde de regler, der gælder på din institution.

 

 

Som udgangspunkt, har du ret til at have en kæreste, som du besøger eller får besøg af. Der kan dog være nogle regler på din institution for, hvornår du må få besøg, og hvornår du må tage på besøg. Hvis de voksne synes, at din kæreste påvirker dig på en dårlig måde, så må de gerne tale med dig om, at det bekymrer dem, fordi de er de voksne, der skal passe på dig. Hvis du har en kæreste, som opfører sig rigtig dårligt, så må de voksne også godt sige, at du ikke må få besøg af din kæreste, hvis han eller hun fx ikke vil overholde de regler, der gælder på din institution.

Senest opdateret 07-04-2017