Retten til Inddragelse (herunder retten til at udtale sig)

Når du er anbragt i en plejefamilie, så har du ret til at blive inddraget og hørt i alle de ting, der har med dig og din sag at gøre. Du har også altid ret til at få en forklaring på, hvorfor der bliver taget forskellige beslutninger, der har med dig at gøre. Nogle af beslutningerne kan du klage over – det kan du læse mere om under Retten til at klage.

Den kommune du kommer fra, har en mappe, der handler om dig. Det er din sagsmappe. Når du er fyldt 12 år, har du mulighed for at få det, der hedder aktindsigt. Det betyder, at du må læse de ting, som forvaltningen har om dig i sagsmappen., Det kan være statusrapporter, psykolograpporter, breve til din sagsbehandler osv. Men der kan nogle steder stå noget om dig eller din familie, som din sagsbehandler fx synes du ikke er moden nok til at få at vide. Så kan de undlade at vise dig det. Men i sådan en situation skal du stadig have love til at læse resten af det, der står.
Du kan snakke med din sagsbehandler om hvordan du får lov til at læse i din sagsmappe. 
Hvis du ikke er fyldt 12 år endnu, men gerne vil vide, hvad der står om dig, så kan du snakke med din sagsbehandler om det, og så kan han eller hun beslutte, om det er noget du skal høre.

Når du er anbragt i en plejefamilie, er det dine plejeforældre, der har ansvaret for mange forskellige ting, der har med dig at gøre. Nogle gange laver de måske også nogle regler, som du ikke er enig i, men måske er reglerne der, for at de kan passe ordentligt på dig. Hvis du dog synes at de regler, der er i din plejefamilie, er helt urimelige, så kan du prøve at snakke med din sagsbehandler om det. Når du bor i en plejefamilie, så skal din sagsbehandler føre tilsyn med dine plejeforældre og dig, så din sagsbehandler er sikker på, at du bliver behandlet godt nok. Mindst to gange om året skal din sagsbehandler komme og snakke med dig om hvordan det går, og her har du ret til at sige din mening, uden at nogen andre lytter med.

Senest opdateret 09-02-2017