Retten til værdig og respektfuld behandling

Alle børn, unge og voksne har ret til at blive behandlet ordentligt og med respekt. Det betyder at dine plejeforældre altid skal være ordentlige ved dig og tale ordentligt til dig. Det betyder også, at der er nogle ting som de ikke må gøre:
Du må ikke blive fikseret (det betyder spændt fast) og de voksne må ikke være nedværdigende, ydmyge dig eller håne dig.

Nej, det må de ikke. Det hører ind under at være nedværdigende, ydmygende og hånende. 
Nogen gange kan nogle personer have en bestemt måde at tale på, hvor man gør grin med andre mennesker, men egentligt gør det, for at vise, at man godt kan lide dem, eller man gør det, bare fordi det er sjovt, og ikke for at såre nogen. Man kalder det at være ironisk eller sarkastisk. Hvis dine plejeforældre gør grin med dig, kan det være at det er sådan de er, og du kan prøve at tale med dem om, at du faktisk føler dig lidt såret over de ting de siger. Hvis du synes det er svært at tale med dem om det, så kan du måske få hjælp til at sige det af din sagsbehandler, eller af en anden voksen, som du har tillid til. 


Nej! Dine plejeforældre må ikke tale dårligt om hverken dig, dine forældre eller resten af din familie og omgangskreds. 

Nej! Dine plejeforældre må ikke slå eller på anden måde straffe dig, for at få dig til at gøre det de siger.
Hvis du oplever situationer, hvor du bliver fysisk afstraffet, så skal du sige det til din sagsbehandler eller en voksen, som du har tillid til, og så skal du have hjælp til, at det ikke kommer til at ske igen.

Senest opdateret 09-02-2017