Retten til at klage

Hvis du er fyldt 12 år, så har du ret til at klage over beslutninger, der handler om dig. Hvis du har noget du gerne vil klage over, så kan det være en god ide at tale med en voksen (fx din sagsbehandler) om hvordan du gør det.
Det er ikke sikkert at du får ret i din klage, men du har altid ret til at få at vide, hvorfor der er truffet de beslutninger, der er.

Der er forskellige steder, hvor du kan klage, og hvor du klager kommer an på hvad du klager over:

Klag til Ankestyrelsen om bl.a.:
Jeg er anbragt på en institution, og det forstår jeg ikke
De voksne på institutionen kan tilbageholde mig, så jeg ikke kan færdes frit.
De voksne må læse mine breve og lytte med ved mine telefonsamtaler

Klag til kommunalbestyrelsen om bl.a.:
De voksne gennemsøgte mit værelse uden grund

Klag til socialtilsynet om bl.a.:
De voksne er enormt sure og skælder os ofte ud.

BørneTelefonen

Hvis du har brug for hjælp til hvordan du klager og hvor du skal klage henne, så kan du snakke med din sagsbehandler eller enten ringe til BørneTelefonen: 116111 eller chatte på www.boernetelefonen.dk.

Ja, det kan du klage over. Hvis du er utilfreds med den afgørelse, der er truffet om, at du skulle anbringes et bestemt sted, så kan du klage til kommunen eller Ankestyrelsen. Snak fx med din sagsbehandler, eller ring til BørneTelefonen på 116111 (eller chat på www.boernetelefonen.dk), så kan de hjælpe dig med hvordan du får lavet din klage. 
Hvis du skal klage til Ankestyrelsen, så skal du sende din klage afsted inden 4 uger efter, at du har fået besked om den afgørelse, som du er utilfreds med.

Ja, det kan du klage over. Hvis du er utilfreds med den afgørelse, der er truffet om, at du skal hjem igen, så kan du klage til kommunen eller Ankestyrelsen. Snak fx med din sagsbehandler, eller ring til BørneTelefonen på 116111 (eller chat på www.boernetelefonen.dk), så kan de hjælpe dig med hvordan du får lavet din klage. 
Hvis du skal klage til Ankestyrelsen, så skal du sende din klage afsted inden 4 uger efter, at du har fået besked om den afgørelse, som du er utilfreds med.

Hvis du synes at der er for mange regler eller for urimelige regler, på din institution, så er det en god ide at tale med de voksne om det først, for det kan jo være, at de godt kan se, at nogle er helt urimelige, hvis du forklarer dem det. Nogle steder bliver der også holdt husmøder, hvor børnene kan snakke med de voksne om, hvordan de gerne vil have det på institutionen.
Hvis det ikke hjælper at snakke med de voksne, så kan du snakke med din sagsbehandler, om, at du oplever reglerne urimelige. Du kan også drøfte det med den tilsynsførende fra socialtilsynet, der årligt kommer på tilsynsbesøg. Kan du ikke vente på tilsynsbesøget, har du også mulighed for anonymt at henvende dig til socialtilsynet
Hvis du er i tvivl så kan du ringe til BørneTelefonen på 116111 (eller chat på www.boernetelefonen.dk), så kan de hjælpe dig med hvordan du får lavet din klage.

Ja, det kan du klage over. Hvis du synes, at det var unødvendigt, at de lavede en magtanvendelse, så kan du klage over det. 
Hvis du gerne vil klage, så snak med din sagsbehandler, så han eller hun kan hjælpe dig med at sende din klage til kommunalbestyrelsen i den kommune, du kommer fra. 
Hvis du er i tvivl, så kan du ringe til BørneTelefonen på 116111 (eller chat på www.boernetelefonen.dk), så kan de hjælpe dig med hvordan du får lavet din klage.

Ja, det kan du godt klage over. Beslutningen er sikkert blevet taget, fordi de voksne er bekymrede for, hvad du laver og hvad der sker med dig, når du ikke er på institutionen, men hvis du synes det er meget urimeligt, så kan du klage over den beslutning til Ankestyrelsen. 

Hvis du gerne vil klage, så snak fx med din sagsbehandler, så han eller hun kan hjælpe dig med at sende din klage til Ankestyrelsen.
Hvis du skal klage til Ankestyrelsen, så skal du sende din klage afsted inden 4 uger efter, at du har fået besked om den afgørelse, som du er utilfreds med.
Hvis du er i tvivl, så kan du ringe til BørneTelefonen på 116111 (eller chat på www.boernetelefonen.dk), så kan de hjælpe dig med hvordan du får lavet din klage.

Ja, det kan du. Børn og unge-udvalget må beslutte, at der skal føres brev- og telefonkontrol, når du taler med nogle bestemte mennesker, fordi de vurderer, at din kontakt til disse personer kan skade din sundhed eller udvikling.
Hvis du er 12 år eller ældre, kan du klage til Ankestyrelsen over børn og unge-udvalgets beslutning om, at dine telefonsamtaler med din kæreste skal kontrolleres. Det er ikke sikkert, at beslutningen bliver ændret, men du har ret til at klage, hvis du er utilfreds.
Hvis du skal klage til Ankestyrelsen, så skal du sende din klage afsted inden 4 uger efter, at du har fået besked om den afgørelse, som du er utilfreds med.
Hvis du gerne vil klage, så snak fx med din sagsbehandler, så han eller hun kan hjælpe dig med at sende din klage til Ankestyrelsen.
Hvis du er i tvivl, så kan du også ringe til BørneTelefonen på 116111 (eller chat på www.boernetelefonen.dk), så kan de hjælpe dig med hvordan du får lavet din klage.

Senest opdateret 07-04-2017