Retten til familieliv

Når du er anbragt på en sikret afdeling, har den kommune, som du hører til, samt de voksne et særligt ansvar for at du kan holde kontakt med dine forældre og andre familiemedlemmer, du har et tæt forhold til. Det kan være gennem besøg, telefonsamtaler eller breve. For unge, der er anbragt på en sikret afdeling er der dog ofte forskellige betingelser for, hvorledes kontakten kan foregå.

Mange af de unge, der er anbragt på en sikret institution, er i varetægtssurrogat, fordi politiet mistænker dem for at have gjort noget, der er meget kriminelt. Hvis du er i varetægtssurrogat på den sikrede institution, kan retten eller politiet beslutte, at du ikke må have kontakt med familie, eller at kontakten skal kontrolleres, fx ved at personalet lytter til dine telefonsamtaler eller politiet er med, hvis du har besøg. 
Er du ikke i varetægtssurrogat, er det kommunens børn og unge-udvalg, der bestemmer, om du må være i kontakt med din familie. De voksne kan derfor kun sige, at du ikke må være i kontakt med din familie, hvis kommunens børn og unge-udvalg har besluttet det, men det er ikke de voksne fra din institution, der bestemmer det. 
Hvis det er blevet besluttet, at der er én eller flere fra din familie, som du have kontakt til lige nu, så skal din sagsbehandler tale med dig om, hvorfor det er sådan.
Børn og unge-udvalg kan også beslutte, at der skal være en af de voksne, der overhører samtalen, hvis du skal tale med et eller flere bestemte familiemedlemmer. Sådan en beslutning bliver truffet, hvis børn- og ungeudvalget er bekymrede for at din sundhed eller udvikling er i fare, når du taler med en eller flere bestemte personer. Hvis du synes den beslutning er urimelig, så kan du klage til det, der hedder Ankestyrelsen – du kan læse mere om at klage under Retten til at klage.
Hvis der er kontrol af dine telefonsamtaler til en eller flere bestemte personer, så kan den voksne kun lytte med til samtalen, hvis du først giver dit samtykke – dvs. siger at det er okay. Hvis du ikke giver dit samtykke, så kan du ikke føre samtalen.

Selvom du er i varetægt på en sikret afdeling, kan det måske godt lade sig gøre, at du får besøg af din far, eller andre familiemedlemmer. Hvis politiet har besluttet, at du skal have besøgs- og brevkontrol, så er det politiet, der skal give tilladelse til, at du må få besøg af din far. Det kan være, at politiet giver tilladelse, men beslutter, at der skal være en politimand til stede under besøget.

Hvis politiet ikke vil give tilladelse til, at din far kommer på besøg, og du heller ikke må snakke med ham i telefonen, så kan du snakke med de voksne om, hvordan de kan hjælpe dig med at bevare kontakten til din far. De kan fx snakke med dig om, hvad du gerne vil have din far skal vide, og hvad du gerne vil vide om din far, fx om han har det godt. Så kan de ringe til de far og snakke med ham, og bagefter kan de fortælle dig om samtalen.

 

Senest opdateret 09-02-2017