Retten til Inddragelse (herunder retten til at udtale sig)

Selvom du er anbragt på en delvis lukket institution, og du måske føler at en del ting bliver besluttet, uden at du selv får lov at bestemme, så har du stadig ret til at blive inddraget og hørt i alle de ting, der har med dig og din sag at gøre.

Du har også altid ret til at få en forklaring på, hvorfor der bliver taget forskellige beslutninger, der har med dig at gøre. Nogle af beslutningerne kan du klage over – det kan du læse mere om under Retten til at klage.

På din institution bliver der sikkert ført en dagbog (enten i hånden eller elektronisk), hvor de voksne skriver om hvordan det er gået med dig og de andre unge i løbet af dagen, sådan så de voksne, der møder ind på arbejde, ved hvad der er sket. Du har ret til at læse de ting, der står skrevet om dig, medmindre de voksne mener, at det ikke er godt for dig at få at vide, hvad der står. Hvis du gerne vil se, hvad der er skrevet om dig, kan du fx bede din kontaktpædagog om at vise dig det. Hvis du har svært ved at læse, kan du få en af de voksne til at læse det højt.

Hvis de voksne har lavet en magtanvendelse på dig (det må de godt i nogle helt særlige tilfælde, fx hvis du har været til fare for dig selv eller andre), så har du bagefter ret til at fortælle eller skrive ned, hvordan du oplevede situationen, og du har ret til at din fortælling bliver sendt videre til myndighederne. Det er dig, der bestemmer hvad der skal skrives ned omkring din oplevelse af episoden og sendes videre til myndighederne. De voksne må ikke bestemme hvad der skal skrives om din oplevelse, eller lave om i det du har skrevet. 
Hvis der har været lavet en magtanvendelse på dig, er det også vigtigt, at de voksne bagefter bruger tid på at snakke med dig om det, og forklare dig hvorfor de gjorde det de gjorde. I skal her snakke om hvad der kan gøres, så der ikke kommer flere magtanvendelser.

Mange steder får man tildelt en kontaktpædagog, når man bliver anbragt på en delvis lukket institution. Kontaktpædagogen er den voksne, som skal være der særligt for dig, snakke med dig og hjælpe dig med forskellige ting. Nogen gange kan man blive sur på sin kontaktpædagog, fx hvis han eller hun giver en dårlige nyheder, presser en til at stå op om morgenen, eller måske synes man bare ikke særlig godt om personen. Hvis dit forhold til din kontaktpædagog er rigtig dårligt, så kan du prøve at snakke med en af de andre voksne om det, og så kan I måske finde en eller anden løsning, så jeres forhold enten bliver bedre eller så du får en ny kontaktpædagog. 
Hvis du ikke synes at der bliver lyttet til dig og du er meget utilfreds, så kan du snakke med dinsagsbehandler om det.

Nej, det må de ikke – kun hvis der er helt særlige grunde til at gøre det. 

På en delvis lukket institution må de voksne undersøge dit værelse, hvis de har god grund til at tro at du gemmer stoffer, våben eller noget andet ulovligt på dit værelse. 

Hvis de voksne vil undersøge dit værelse, så har du som regel ret til først at få at vide hvorfor, der skal laves en undersøgelse. Der skal i reglen altid være 2 voksne til stede, og ingen af de andre unge må være til stede. Du skal også inddrages i undersøgelsen, på den måde at de voksne skal snakke med dig om hvad der foregår, og du skal have mulighed for selv at finde de ting frem, som de leder efter. Undersøgelsen skal altid være så skånsom som muligt, dvs. de voksne skal være forsigtige med dine ting og vise dig respekt, og du har som udgangspunkt ret til at være til stede under undersøgelsen.

Senest opdateret 09-02-2017