Retten til personlig frihed og bevægelsesfrihed

Som anbragt barn eller ung, har du som udgangspunkt ret til at bevæge dig frit omkring, både indenfor og udenfor anbringelsesstedet. Men når du er anbragt på en delvis lukket afdeling, kan de voksne nogle gange forhindre dig i at forlade institutionen.

Når du er anbragt, har nogle andre voksne end dine forældre, fået ansvaret for at give dig omsorg og passe på dig. Det betyder også nogle gange, at de vil sørge for at du bliver på institutionen, hvis de tror din sundhed og udvikling er i fare, hvis du går væk fra institutionen. 

Ja, når du er anbragt på en delvis lukket afdeling, må de voksne gerne tage fat i dig, så du ikke kan forlade stedet. Da du blev anbragt på den delvis lukkede afdeling, besluttede din kommune sandsynligvis at de voksne kan holde dig tilbage, hvis de er bekymrede for dig, og hvor lang tid du kan holdes tilbage. Det kan fx være besluttet, at de voksne må holde dig tilbage, hvis du er ved at stikke af, og at yderdøre og vinduer er låst i nogle perioder. Du kan højst være på afdelingen med låste døre og vinduer i fem dage ad gangen.

Ja, de voksne må godt hente dig, hvis du er stukket af fra institutionen uden tilladelse og de voksne er bekymrede for, om du kan skade dig selv eller andre, fx hvis du er i fare for at begå kriminalitet eller tage stoffer. De voksne skal dog altid først forsøge at tale med dig, så du selv går ind i bilen, og hvis du ikke gør det, så skal de behandle dig så skånsomt som muligt, og tale med dig om situationen bagefter.

Nej! De voksne har både pligt til at snakke med dig om den situation, der har været, og høre dig om hvordan du har det med det. Og så har du også ret til at beskrive (skriftligt), hvordan situationen var for dig. Hvis du har svært ved at skrive, så skal de voksne hjælpe dig, men det er kun dig, der bestemmer hvad der skal stå. Institutionen skal skrive om alle magtanvendelser (en tilbageholdelse er en magtanvendelse). Det, der bliver skrevet, skal både sendes til den kommune, du kommer fra, og så skal det sendes til det, der hedder socialtilsynet.

Nej, det er for længe. Når du er anbragt på en delvis lukket afdeling må de voksne tilbageholde dig på institutionen. Det skal ske ved, at de placerer dig i en særligt afdeling på institutionen, hvor det er muligt at aflåse vinduer og døre. I løbet af 1 år må du blive tilbageholdt i denne afdeling i maksimalt 30 dage og kun i 5 sammenhængende dage. 
Du kan tilbageholdes (yderdøre og vinduer låses) hvis disse tre ting er gælder for dig: 
1. der er risiko for at du stikker af
2. det er vigtigt for din behandling på institutionen, at du er der
3. din sundhed og udvikling er i fare, hvis du stikker af
Hvis du tilbageholdes mere end ét døgn, så har du ret til 1 times frisk luft hver dag.

Som udgangspunkt har du ret til at have de venner, som du gerne vil have – besøge dem og få besøg af dem. Der kan dog være nogle regler på din institution for, hvornår du må få besøg, og hvornår du må tage på besøg. Hvis de voksne synes, at nogle af dine venner påvirker dig på en dårlig måde (fx får dig med ud i kriminalitet eller til at bruge rusmidler), så må de gerne tale med dig om, at det bekymrer dem, fordi de voksne skal passe på dig. Hvis du har nogle venner, som opfører sig rigtig dårligt, så må de voksne også godt sige, at du ikke må få besøg af dem, hvis dine venner fx ikke vil overholde de regler, der gælder på din institution.

Som udgangspunkt, har du ret til at have en kæreste, som du besøger eller får besøg af. Der kan dog være nogle regler på din institution for, hvornår du må få besøg, og hvornår du må tage på besøg. Hvis de voksne synes, at din kæreste påvirker dig på en dårlig måde, så må de gerne tale med dig om, at det bekymrer dem, fordi de er de voksne, der skal passe på dig. Hvis du har en kæreste, som opfører sig rigtig dårligt, så må de voksne også godt sige, at du ikke må få besøg af din kæreste, hvis han eller hun fx ikke vil overholde de regler, der gælder på din institution.

 

Senest opdateret 09-02-2017