Annoncering: Kompetenceudvikling i initiativet ”Borgeren ved roret”

Som en del af initiativet ”Borgeren ved roret” tilbydes de fem partnerskabskommuner kompetenceudvikling i den faglige tilgang, der er baseret på recovery-orienteret rehabilitering. Social- og Boligstyrelsen ønsker at indgå aftale med en leverandør om opgaven. Tilbudsfristen er 9. august 2024, kl. 12.00.

Social- og Boligstyrelsen ønsker at udbrede "Borgeren ved roret" – en faglig tilgang, der er baseret på recovery-orienteret rehabilitering på tværs af det specialiserede voksenområde.

Tilgangen er udviklet i socialpsykiatrien, men i dette partnerskabsinitiativ arbejder fem kommuner med at udvikle, tilpasse og implementere tilgangen i forhold til mennesker med handicap og mennesker i social udsathed.

Centralt for tilgangen er, at der fokuseres på borgerens indefra-perspektiv, og at den sociale indsats tager udgangspunkt i borgerens håb, ønsker, drømme og ressourcer.

Den annoncerede opgave

Formålet med den annoncerede opgave er at styrke tilgangen, "Borgeren ved roret", i de fem partnerskabskommuner i arbejdet med mennesker med handicap og mennesker i social udsathed. 

Som en del af partnerskabsinitiativet tilbydes de fem partnerskabskommuner kompetenceudvikling, så de klædes på til at implementere den faglige tilgang på tværs af organisationen.

Der er tre delopgaver:

  1. Udvikling af kompetenceudviklingskoncept samt undervisningsmateriale og løbende tilpasning af konceptet
  2. Afholdelse af kompetenceudviklingen i partnerskabskommunerne
  3. Administration af kompetenceudviklingen.

Undervisningsmaterialerne udarbejdes i 2024, og kompetenceudviklingen gennemføres i de fem kommuner i perioden 2024-26.

Alle dele af opgaven skal leveres på dansk, og kompetenceudviklingen skal kunne gennemføres fysisk i de fem partnerskabskommuner: Mariagerfjord, Kerteminde, Sorø, Frederiksberg og Aarhus.

Praktiske oplysninger

Opgaven annonceres med en samlet beløbsramme på i alt 1.650.000 mio. kr. ekskl. moms.

Tidsfristen er 9. august 2024 kl. 12.00, og der forventes kontraktindgåelse primo september 2024. Kontrakten løber fra 1. september 2024 til 31. december 2026.

Annonceringsmaterialet er tilgængeligt i det digitale udbudssystem EU-Supply. Man skal logge sig på som bruger af systemet for at kunne se materialet. Det er gratis at oprette sig, og en registrering som bruger medfører ikke en pligt til at afgive tilbud.

EU-Supply Support kan kontaktes på telefon 70 20 80 14, hvis der er brug for teknisk assistance.

Få adgang til annonceringsmaterialet i EU-Supply

 

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her