Plejefamiliers kontaktoplysninger

Social- og Boligstyrelsen påbegynder i juli 2023 en stikprøvekontrol med fokus på plejefamiliernes kontaktoplysninger i Tilbudsportalen efter oplysningsnummer 5-6 samt 16-17, i bilag 2, i bekendtgørelse om Tilbudsportalen.

Social- og Boligstyrelsen er forpligtiget til at føre stikprøvekontrol med oplysninger i Tilbudsportalen i henhold til § 14, stk. 4 i lov om social service samt kapitel 4 i bekendtgørelse om Tilbudsportalen.

Stikprøvekontrollens emne

Social- og Boligstyrelsen gennemfører stikprøvekontrol med fokus på plejefamiliers indberettede kontaktoplysninger.

Konkret bliver der ført kontrol med plejefamilier, som pr. 30. juni 2023 ikke har opdateret deres kontaktoplysninger i Tilbudsportalen de sidste tre år. Den offentliggjorte oplysning om kontaktoplysninger er obligatorisk og skal indberettes af plejefamilierne, jf. oplysningsnummer 5-6 samt 16-17, i bilag 2, i bekendtgørelse om Tilbudsportalen.

Du kan læse mere om Social- og Boligstyrelsens proces for stikprøvekontrol med oplysninger i Tilbudsportalen her.

Tjek indberetning

På plejefamiliens indberetningsside i Tilbudsportalen under trin 2 ”Voksne i familien”, kan plejefamilien se hvilke kontaktoplysninger, der er registeret for plejefamilien i Tilbudsportalen. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, skal plejefamilien indberette de korrekte oplysninger.

Gå til Tilbudsportalen

Indberetning af oplysninger

Plejefamilien kan ændre deres kontaktoplysninger ved, at trykke ”Rediger” under hver enkelt plejeforælder. Når de har tastet de korrekte oplysninger på deres indberetningsside, skal de indsende indberetningen ved at trykke på ”Send indberetning”.

Afslutningsvist skal de på trin 9 ”Opsummering” sende de indberettede oplysninger til godkendelse hos det socialtilsyn, som fører tilsyn med plejefamilien.

Har du brug for hjælp til indberetningen, kan du finde vejledninger under support og hjælp på Tilbudsportalen eller kontakt Erhvervsstyrelsens support af Tilbudsportalen.

Gå til Tilbudsportalens supportside

Kontakt

Socialfaglig support af Tilbudsportalen