Angivelse af hvornår taksten er gældende for

Socialstyrelsen påbegyndte i november 2021 en stikprøvekontrol med fokus på tilbuddenes indberetning af oplysninger efter oplysningsnummer 108 (Angiv hvornår taksten er gældende for (Årstal)) i 2020, og for tilbuddenes indberetning af den obligatoriske oplysning siden lanceringen af Tilbudsportalen 2.0 pr. 11. juni 2019, jf. oplysningsnummer 108, i bilag 1, i bekendtgørelse om Tilbudsportalen.

Socialstyrelsen er forpligtiget til at føre stikprøvekontrol med oplysninger i Tilbudsportalen i henhold til § 14, stk. 4 i Lov om social service, samt kapitel 5 i Bekendtgørelse om Tilbudsportalen.

Stikprøvekontrollens emne

Socialstyrelsen gennemførte en stikprøvekontrol med fokus på tilbuddenes ikke-indberettede oplysninger om hvornår taksten er gældende for i 2020 og tilbuddenes obligatoriske indberetning af oplysningen siden implementeringen af Tilbudsportalen 2.0 pr. 11. juni 2019.

Konkret blev der ført kontrol med tilbud, som pr. 30. september 2021 ikke havde indberettet hvornår taksten er gældende for til Tilbudsportalen i 2020, eller ikke havde indberettet den obligatoriske oplysninger siden implementeringen af Tilbudsportalen 2.0 pr. 11. juni 2019, hvilket ikke var i overensstemmelse med Tilbudsportalens systematik.

Socialstyrelsens proces for stikprøvekontrol med oplysninger i Tilbudsportalen.

Indberetning på Tilbudsportalen

På tilbuddets indberetningsside under trinnet ”Indsatser” og ”Indsatsens takster” på Tilbudsportalen, har I mulighed for at indberette oplysningen om hvilket årstal taksten gælder for.

Hvis det er første gang, I indberetter oplysninger på den nye version af Tilbudsportalen, som blev lanceret den 11. juni 2019, så bør I være opmærksom på, at I skal indberette alle manglende obligatoriske oplysninger, før I kan indsende oplysningerne til godkendelse hos tilbuddets tilsynsførende myndighed.

Oplysningerne sendes til godkendelse hos tilbuddets tilsynsførende myndighed under trinnet ”Opsummering”.

Gå til Tilbudsportalen

Har du brug for hjælp til indberetningen, kan du finde vejledninger under support og hjælp på Tilbudsportalen eller kontakte Erhvervsstyrelsens support af Tilbudsportalen.

Gå til Tilbudsportalens supportside

Senest opdateret 14-10-2021

Kontakt

Socialfaglig support af Tilbudsportalen