VISO-leverandører

Socialstyrelsen påbegyndte i oktober 2020 en stikprøvekontrol med fokus på VISO-leverandører på Tilbudsportalen, jf. oplysningsnummer 34 i bilag 1 i Bekendtgørelse om Tilbudsportalen.

Socialstyrelsen er forpligtiget til at føre stikprøvekontrol med oplysningerne på Tilbudsportalen i henhold til § 14, stk. 4 i Lov om social service, samt kapitel 5 i Bekendtgørelse om Tilbudsportalen.

Stikprøvekontrollens emne

Konkret blev der ført kontrol med tilbud, som pr. 30. september 2020 havde angivet på Tilbudsportalen, at de havde indgået kontrakt med VISO om levering af specialistydelser.

Derudover blev der ført kontrol med tilbud, som havde en gældende kontakt med VISO om levering af specialistydelser, men som ikke pr. 30. september 2020 havde indberettet oplysningen på Tilbudsportalen i overensstemmelse med Tilbudsportalens systematik.

Endeligt blev der ført kontrol med tilbud, som pr. 30. september 2020 manglede at indberette oplysningen på Tilbudsportalen.

Socialstyrelsens proces for stikprøvekontrol med oplysninger i Tilbudsportalen

VISO

VISO er den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation i Socialstyrelsen. VISO bistår kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud med vejledende rådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager på det sociale område og specialundervisningsområdet.

VISO´s leverandørnetværk er et landsdækkende netværk, der leverer specialrådgivning, udredning og evt. vidensarbejde vedr. børn, unge og voksne på social- og specialundervisningsområdet.

Læs mere om VISO

Indberetning på Tilbudsportalen

På tilbuddets indberetningsside under trinnet "Samarbejdsaftaler" på Tilbudsportalen, har tilbuddet mulighed for at indberette, hvorvidt tilbuddet har indgået en kontakt med VISO om levering af specialistydelser.

Tilbud kan enten svare enten svare "ja", hvis tilbuddet har indgået en kontakt med VISO om levering af specialistydelser eller svare "nej", hvis tilbuddet ikke har indgået en kontakt med VISO om levering af specialistydelser.

Gå til Tilbudsportalen

Har du brug for hjælp til indberetningen, kan du finde vejledninger under support og hjælpe på Tilbudsportalen eller kontakte Erhvervsstyrelsens support af Tilbudsportalen.

Gå til Tilbudsportalens supportside

Senest opdateret 13-04-2021

Kontakt

Socialfaglig support af Tilbudsportalen