Kontaktoplysninger i Tilbudsportalen

Social- og Boligstyrelsen påbegyndte i april 2022 en stikprøvekontrol med fokus på tilbuds indberettede kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail) efter oplysningsnummer 21-22 og 27-28 i bilag 1, i bekendtgørelse om Tilbudsportalen.

Social- og Boligstyrelsen er forpligtiget til at føre stikprøvekontrol med oplysninger i Tilbudsportalen i henhold til § 14, stk. 4 i Lov om social service, samt kapitel 5 i bekendtgørelse om Tilbudsportalen.

Stikprøvekontrollens emne

Social- og Boligstyrelsen gennemførte stikprøvekontrol med fokus på tilbuddenes indberettede kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail).

Konkret blev der ført kontrol med tilbud, som pr. 31. marts 2022, ikke havde opdateret deres kontaktoplysninger på Tilbudsportalen de sidste 24 måneder.
De offentliggjorte kontaktoplysninger er obligatoriske og skal indberettes af tilbuddene, jf. oplysningsnummer 21-22 og 27-28, i bilag 1, i bekendtgørelse om Tilbudsportalen.

I Tilbudsportalen kan tilbud vælge, om lederen er kontaktperson for tilbuddet, eller om tilbuddet har en kontaktperson jf. oplysningsnummer 23 i bilag 1, i bekendtgørelse om Tilbudsportalen. Der føres derfor stikprøvekontrol med lederens e-mail (oplysningsnummer 21) og lederens telefonnummer (oplysningsnummer 22), for de tilbud som har registreret, at lederen er kontaktperson for tilbuddet, og kontaktpersonens e-mail (oplysningsnummer 27) og kontaktpersonens telefonnummer (oplysningsnummer 28), for de tilbud som har registreret, at lederen ikke er kontaktperson for tilbuddet.

Social- og Boligstyrelsen havde ved tidligere stikprøvekontroller erfaret, at flere tilbud på Tilbudsportalen havde forældede kontaktoplysninger. Af § 1, nr. 4, i bekendtgørelse om Tilbudsportalen, fremgår det at formålet med Tilbudsportalen bl.a. er at understøtte tilsynsmyndighedernes arbejde. På den baggrund valgte Social- og Boligstyrelsen, at der skulle føres kontrol med, at tilbuddenes indberettede obligatoriske kontaktoplysninger i Tilbudsportalen var opdaterede og retvisende.

Du kan læse mere om Social- og Boligstyrelsens proces for stikprøvekontrol med oplysninger på Tilbudsportalen her.

Indberetning på Tilbudsportalen

På tilbuddets indberetningsside under trinnet ”Kontaktoplysninger” på Tilbudsportalen, har du mulighed for at indberette e-mail og telefonnummer for lederen af tilbuddet, samt e-mail og telefonnummer for kontaktpersonen for tilbuddet, såfremt lederen ikke er kontaktperson for tilbuddet.

Oplysningerne sendes til godkendelse hos tilbuddets tilsynsførende myndighed under trinnet ”Opsummering”.

Gå til Tilbudsportalen

Har du brug for hjælp til indberetningen, kan du finde vejledninger under support og hjælp på Tilbudsportalen eller kontakte Erhvervsstyrelsens support af Tilbudsportalen.

Gå til Tilbudsportalens supportside

Senest opdateret 27-04-2022

Kontakt

Socialfaglig support af Tilbudsportalen