Antal ledige pladser i plejefamilier

Social- og Boligstyrelsen påbegynder i februar 2023 en stikprøvekontrol med fokus på plejefamiliers indberettede oplysninger om antal ledige pladser i plejefamilien efter oplysningsnummer 54, bilag 2, i bekendtgørelse om Tilbudsportalen.

Social- og Boligstyrelsen er forpligtiget til at føre stikprøvekontrol med oplysninger i Tilbudsportalen i henhold til § 14, stk. 4 i lov om social service samt kapitel 4 i bekendtgørelse om Tilbudsportalen.

Stikprøvekontrollens emne

Social- og Boligstyrelsen gennemfører stikprøvekontrol med fokus på plejefamiliers indberettede oplysninger om antal ledige pladser i plejefamilien.

Konkret bliver der ført kontrol med plejefamilier, som pr. 31. december 2022, ikke har opdateret deres oplysning om antal ledige pladser i Tilbudsportalen de sidste tre år. Den offentliggjorte oplysning om antal ledige pladser er obligatorisk og skal indberettes af plejefamilierne, jf. oplysningsnummer 54, i bilag 2, i bekendtgørelse om Tilbudsportalen.

Du kan læse mere om Social- og Boligstyrelsens proces for stikprøvekontrol med oplysninger i Tilbudsportalen her.

Tjek indberetning

På plejefamiliens indberetningsside i Tilbudsportalen under trin 8 ”Pladser”, kan plejefamilien se, hvor mange antal ledige pladser, der er registeret for plejefamilien i Tilbudsportalen. Hvis oplysningen ikke er korrekt skal plejefamilierne indberette den korrekte oplysning.

Indberetning af oplysning

Oplysningen, om antal ledige pladser i plejefamilien i Tilbudsportalen, er sammensat af flere forskellige oplysninger.

Følgende oplysninger indgår i beregningen af antal ledige pladser i plejefamilien:

Oplysninger under trin 7 ”Børn i familien”:

  • Angiv, hvor mange plejebørn og egne børn plejefamilien har
  • Angiv relation til plejeforældre
  • Angiv om barnet er hjemmeboende

Oplysninger under trin 8 ”Pladser”:

  • Angiv, hvor mange børn plejefamilien er godkendt til
  • Angiv, om plejefamilien kun ønsker at modtage søskende

OBS: Hvis plejefamilien har børn i dag- eller døgnaflastning, skal plejefamilien selv skrive det korrekte antal ledige pladser direkte i feltet.

Oplysningerne sendes til godkendelse hos plejefamiliens tilsynsførende myndighed under trinnet ”Opsummering”.

Gå til Tilbudsportalen

Har du brug for hjælp til indberetningen, kan du finde vejledninger under support og hjælp på Tilbudsportalen eller kontakt Erhvervsstyrelsens support af Tilbudsportalen.

Gå til Tilbudsportalens supportside

Kontakt

Socialfaglig support af Tilbudsportalen