Angivelse af ydelsernes takster

Social- og Boligstyrelsen påbegynder i maj 2023 en stikprøvekontrol med fokus på tilbuddenes manglende takster i Tilbudsportalen efter oplysningsnummer 124, i bilag 1, i bekendtgørelse om Tilbudsportalen.

Social- og Boligstyrelsen er forpligtiget til at føre stikprøvekontrol med oplysninger i Tilbudsportalen i henhold til § 14, stk. 4 i lov om social service samt kapitel 4 i bekendtgørelse om Tilbudsportalen.

Stikprøvekontrollens emne

Social- og Boligstyrelsen gennemfører stikprøvekontrol med fokus på tilbuddenes manglende takster i Tilbudsportalen. Konkret bliver der ført kontrol med tilbud, som pr. 31. marts 2023 har registeret en eller flere ydelses takster for 2023, som værende 0 kr., eller hvor taksten helt mangler ved en eller flere ydelser. De offentliggjorte oplysninger om takster er obligatoriske og skal indberettes af tilbuddene, jf. oplysningsnummer 124, i bilag 1, i bekendtgørelse om Tilbudsportalen.

Du kan læse mere om Social- og Boligstyrelsens proces for stikprøvekontrol med oplysninger i Tilbudsportalen her.

Indberetning af oplysning

På tilbuddets indberetningsside i Tilbudsportalen under trinnet ”Indsatser”, har du mulighed for at indberette tilbuddets takster. Hvis du er i tvivl om, hvordan du fastsætter taksten, så kan du læse mere om beregningsgrundlaget for fastsættelse af takster i § 2, i bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner. 

Oplysningerne sendes til godkendelse hos tilbuddets tilsynsførende myndighed under trinnet ”Opsummering”.

Gå til Tilbudsportalen

Har du brug for hjælp til indberetningen, kan du finde vejledninger under support og hjælp på Tilbudsportalen eller kontakt Erhvervsstyrelsens support af Tilbudsportalen.

Gå til Tilbudsportalens supportside

Kontakt

Socialfaglig support af Tilbudsportalen