Projekt Nye vejes erfaring med idræt, motion og sundhed

Flere af Nye Vejes projekter havde idræt og sundhed som omdrejningspunkt. Det førte til øget bevægelse og kundskaber i alt fra fx dans, håndbold og sund madlavning. Aktiviteterne var fundament for godt samvær og fælles interesser blandt både borgere med og uden handicap – og foreninger bidrog til at give borgere med handicap nye muligheder.

Idræt og sund mad er ikke alene godt i forhold til at forebygge livstilssygdomme, men giver også borgere mulighed for at mødes på tværs om fælles aktiviteter og interesser inden for idræt og madlavning. Gennem aktiviteterne blev relationer til andre deltagere og instruktører skabt.

Flere projekter inddrog desuden lokale idrætsforeninger, der oprettede hold med tilpasset idræt eller bidrog med aktiviteter til idrætsarrangementer, hvor borgere med handicap kunne afprøve forskellige sportsgrene og måske fik lyst til at fortsætte med at dyrke gymnastik, spille bold eller danse.

Fokus på tilpassede hold inden for de almene idrætsforeninger udgjorde et attraktivt idrætstilbud og sikrede sportslig og social rummelighed for mange.

I Nye vejes projekter var det vigtigt at: 

  • Samarbejdet mellem kommunale medarbejdere med kontakt til målgruppen og kommunale medarbejdere med kontakt til foreningslivet blev understøttet, da der var behov for begge typer kendskab.
  • Sikre timing mellem idrætsforeninger og borgere i forhold til planlægning af aktiviteter, herunder timingen i forhold til foreningernes årshjul, hvor nye aktiviteter typisk starter op i sensommeren.
  • Sikre fælles opbakning blandt pædagogisk personale og ledelse om støtten til borgernes idrætsdeltagelse.
  • En uforpligtende introduktion til idrætsgrene var en fordel for både foreninger og borgere, inden et nyt hold blev etableret.
  • Om muligt at etablere idrætstilbuddet tæt på borgerne. Lang transporttid kan vanskeliggøre deltagelse.