Den bedste indsats for børn med tidligt konstateret høretab

I forløbsbeskrivelsen kan du læse, hvordan kommunerne bedst hjælper børn med tidligt konstateret høretab. En tidlig og velkoordineret faglig indsats gør, at mange børn i dag kommer til at høre og får et talesprog. Det styrker deres mulighed for at få en normal hverdag i dagtilbud, skoler og samfundet.

Den nationale koordinationsstruktur, under den daværende Socialstyrelse, udsendte i april 2015 sin første forløbsbeskrivelse, der handler om rehabilitering og undervisning af børn med tidligt konstateret høretab.

Her kommer den daværende Socialstyrelse med anbefalinger til, hvordan kommunerne selv og i samarbejde kan tilrettelægge den nødvendige tidlige og velkoordinerede indsats til børn med tidligt konstateret høretab.

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Undervisningsministeriet samt en række centrale eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og relevante brugerorganisationer.

Forløbsbeskrivelsen blev revideret i 2019.

Aktuel viden og praksis

Anbefalingerne i forløbsbeskrivelsen bygger på den aktuelle viden og praksiserfaring, der er på social- og undervisningsområdet. Ud fra den formidler forløbsbeskrivelsen viden og anbefalinger om:

  • Målgruppen; hvad kendetegner børn med tidligt konstateret høretab - herunder antal, nedsat funktionsevne og andre karakteristika.
  • Faglige indsatser; hvad er de centrale faglige indsatser, der bedst sikrer udvikling og fremskridt for målgruppen.
  • Organisering og samarbejde; hvordan omsættes de faglige indsatser til et sammenhængende og koordineret forløb.
  • Effekt; hvad ved vi om effekten af indsatserne samt forudsætningerne for, at indsatserne virker.

Forløbsbeskrivelsen henvender sig især til kommunale ledere, som har ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og implementering af rehabilitering og undervisning af børn med tidligt konstateret høretab.

Desuden er forløbsbeskrivelsen interessant for kommunale tilbud og ansatte, der arbejder med målgruppen, samt for pårørende og interessegrupper.

Forløbsbeskrivelse om Indsatser til børn og unge med tidligt konstateret høretab til børn og unge med tidligt konstateret høretab

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent