Viden om metoder - ADHD

I den nationale ADHD-handleplan beskriver Social- og Boligstyrelsen en række eksempler på sociale indsatser til børn, unge og voksne med ADHD og tilsvarende vanskeligheder. Læs også Vidensportalstemaet om opmærksomhedsforstyrrelse, der går i dybden med viden om programmer, målrettet forældre til børn med opmærksomhedsforstyrrelse og/eller ADHD.

ADHD-handleplan

I den nationale ADHD-handleplan fra 2017 finder du overordnede pejlemærker og anbefalinger for indsatsen og en række eksempler på konkrete socialfaglige indsatser, målrettet børn, unge og voksne.

De sociale indsatser til børn og unge retter sig både mod barnets og familiens mestring af hverdagslivet med ADHD og mod dagtilbud, skole og fritidsliv. Derudover er der indsatser målrettet unge og risikoadfærd.

De sociale indsatser til voksne er målrettet mestring af hverdagen, uddannelse og beskæftigelse og forskellige sociale problemstillinger.

Listen over relevante indsatser er ikke udtømmende, men er et udvalg af de indsatser, der p.t. er bedst dokumenteret. Indsatserne for børn og unge retter sig både mod familieliv.  

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk

Senest opdateret 18-04-2023

Kontakt

Susanne Ploug-Sørensen
Specialkonsulent

Ring til VISO og få rådgivning

VISO yder faglig rådgivning til borgere og fagfolk på det mest specialiserede område.

Ring på 72 42 40 00

Åbningstider:
Mandag: Kl. 9 - 11.30
Tirsdag: Kl. 9 - 11.30
Torsdag: Kl. 9 - 11.30
Fredag: Kl. 9 - 11.30