Voksne med ADHD

Der findes ikke en opgørelse af, hvor mange voksne danskere, der har diagnosen ADHD, men det anslås, at 3-4 pct. af voksenbefolkningen opfylder diagnosekriterierne.

Voksne med ADHD har typisk store udfordringer med at få hverdagen med uddannelse, arbejde og familieliv til at hænge sammen. Vanskelighederne kommer som regel til udtryk i bestemte sammenhænge.

For mange vil vanskelighederne blive særligt tydelige, når forventninger og krav i omgivelserne stiger, og når kompleksiteten i en situation er høj, fx i forbindelse med at stifte familie, en skilsmisse eller nye krævende arbejdsopgaver med mere ansvar.

Hvis udfordringerne bliver for store og uoverskuelige, kan det føre til en følelse af utilstrækkelighed og nederlag - og i værste fald et lavt selvværd. 

Hos voksne med ADHD ses også en overhyppighed af tillægsvanskeligheder. Psykiske vanskeligheder, fx angst, depression, søvnforstyrrelser eller stress, ses ofte hos voksne med ADHD, og mange udvikler også et problematisk forbrug af rusmidler.

Vigtigt med fokus på vanskeligheder, relateret til ADHD

Når det gælder somatiske sygdomme, er voksne med ADHD mere syge end folk, der ikke har ADHD. Kriminalitetsraten ligger også højere blandt voksne med ADHD, end i befolkningen generelt. Omvendt har voksne med ADHD en markant forhøjet sandsynlighed for selv at blive offer for en forbrydelse.

De problemer, der kan følge i kølvandet på ADHD, er ofte mere synlige for omgivelserne end de vanskeligheder, der knytter sig mere entydigt til kernesymptomerne ved ADHD.

Det er imidlertid vigtigt at have fokus på vanskelighederne, relateret til ADHD i den sociale indsats, da de kan være kilden til de øvrige vanskeligheder.

En effektfuld støtte til at håndtere udfordringerne med ADHD kan, for den enkelte, være nøglen til en tilværelse med bedre livskvalitet og mulighed for at udfolde sit potentiale.

Senest opdateret 18-04-2023

Kontakt

Susanne Ploug-Sørensen
Specialkonsulent

Ring til VISO og få rådgivning

VISO yder faglig rådgivning til borgere og fagfolk på det mest specialiserede område.

Ring på 72 42 40 00

Åbningstider:
Mandag: Kl. 9 - 11.30
Tirsdag: Kl. 9 - 11.30
Torsdag: Kl. 9 - 11.30
Fredag: Kl. 9 - 11.30