Børn med ADHD

ADHD er den hyppigst registrerede psykiatriske diagnose blandt børn og unge. Diagnosen ADHD kan stilles hos 3-5 pct. af en børneårgang, hvoraf ca. 1-2 pct. vil have det i svær grad. ADHD er tre gange hyppigere blandt drenge end blandt piger, men ADHD-symptomer rapporteres i teenagealderen lige hyppigt for begge køn.

Helt små børn får sjældent en egentlig ADHD-diagnose, men er de uopmærksomme og impulsive, kan det stadig gøre deres hverdag sværere at mestre, både for dem selv, deres familier og i dagtilbud og skole.

Børn, som er urolige og uopmærksomme, kræver ekstra tid og støtte. Samtidigt er der også børn, hvor vanskelighederne giver sig til udtryk ved, at barnet er meget indadvendt og drømmende. Disse børn kan være svære at få øje på og bliver let overset af de voksne omkring dem. De risikerer derfor ikke at få den støtte, de har behov for.

Stress er en faktor, der har stor indflydelse på børn med ADHD, særligt i forbindelse med skolegang, men også i familie- og fritidsliv. Stress påvirker børns hukommelse og læring og resulterer i en adfærd, der oftest misforstås og tolkes som tegn på manglende motivation og uopmærksomhed.

Omvendt kan børn med ADHD, der ikke stresses af for store krav, men tilbydes en målrettet indsats, udvikle kompetencer til at mestre de udfordringer, der kan være forbundet med ADHD. Ligeledes kan børn med ADHD, i optimale rammer, opleve, at visse symptomer på ADHD kan være en styrke, fx i forhold til kreativitet og initiativrighed.

De børn, der typisk får behov for støtte fra det sociale system, befinder sig i situationer, hvor problemerne allerede er eskaleret. Det er derfor vigtigt at vægte en tidlig, målrettet og forebyggende indsats.

Senest opdateret 18-04-2023

Kontakt

Susanne Ploug-Sørensen
Specialkonsulent

Ring til VISO og få rådgivning

VISO yder faglig rådgivning til borgere og fagfolk på det mest specialiserede område.

Ring på 72 42 40 00

Åbningstider:
Mandag: Kl. 9 - 11.30
Tirsdag: Kl. 9 - 11.30
Torsdag: Kl. 9 - 11.30
Fredag: Kl. 9 - 11.30