Køn og ADHD

Mellem 3-5 % af alle børn i skolealderen opfylder kriterierne for at få diagnosen ADHD. Tallet er lavere for voksne. Drenge får stillet diagnosen ADHD tre gange så hyppigt som piger.

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk