Tre perspektiver på ADHD

ADHD kan anskues fra både et socialt, et sundhedsfagligt og et psykologisk-pædagogisk perspektiv. Når man tilrettelægger og gennemfører indsatser til mennesker med ADHD, vil det i de fleste tilfælde være hensigtsmæssigt at anskue den enkeltes problemstillinger og potentiale ud fra et tværfagligt perspektiv.

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk