En virksom mestringsindsats til unge og voksne med ADHD

Personer med ADHD og lignende vanskeligheder, der gennemfører R&R2-ADHD, oplever øget livskvalitet og kommer i højere grad i beskæftigelse og uddannelse og reducerer brugen af kontanthjælp med mere. Læs mere her, hvis I som kommune eller anden aktør vil arbejde med indsatsen.

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk