Vidensnotat

Vidensnotat fra den daværende Socialstyrelsen præsenterer en kort oversigt over den aktuelle viden om sociale indsatser for mennesker med autisme.

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk