Autisme og skolefravær

Børn med autisme har et højere skolefravær end andre børn. Derfor er det vigtigt at opspore tegn på mistrivsel og sætte tidligt, koordineret og helhedsorienteret ind, hvis barnet ikke kommer i skole. På de følgende sider kan du få inspiration til, hvordan man i fællesskab kan støtte trivslen og forebygge skolefravær.

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk