Projekt Nye vejes erfaring med ferieture

En række af Nye vejes projekter handlede om at komme på ferie og give borgerne en anderledes ferieoplevelse. Erfaringerne viste, at borgerne nød at være sammen med andre og få nye oplevelser og sanseindtryk, end de var vant til.

Erfaringen fra flere af projekt Nye Vejes ferie-, højskole- og oplevelsesprojekter er, at borgerne havde gavn af at være sammen med både mennesker, de kendte, og nye mennesker, som de ikke kendte i forvejen – andre borgere med handicap, personale og andre.

Det bevirkede, at man flere steder arbejdede videre med at understøtte de nye relationer, som borgerne fik på ferien.

Borgerne fik nye input og oplevelser

Det var også tydeligt, også i grupper af borgere med komplekse kommunikationsbehov, at de mange nye sanseindtryk og oplevelser gjorde, at borgerne blev i bedre humør.

Personalet så en øget lyst hos borgerne til at deltage aktivt, og de, der var i stand til det, bød selv ind med forslag til oplevelser og ture.

I Nye vejes projekter var det vigtigt at: 

  • Give borgere, der var i stand til det, og evt. pårørende, mulighed for at byde ind med oplevelser, de gerne ville ud til. På den måde kunne gruppen af borgere, der tog af sted, dyrke fælles interesser.
  • Indretningen af feriemålet var tilpasset målgruppen. En gruppe borgere med et meget lavt kognitivt og fysisk funktionsniveau havde fx brug for, at feriestedet var specielt indrettet til borgere med multihandicap, både for at borgerne fik så god en oplevelse af ferien som muligt, og for at opgaven ikke skulle blive uoverkommelig for personalet.
  • Ressourcerne blev prioriteret og at medarbejdernes kompetencer blev brugt rigtigt, så nogle kunne koncentrere sig om borgeren, mens andre havde styr på de praktiske ting, der skabte de gode rammer (fx køkkenpersonale).
  • Afholde arrangementer for de pårørende, både før (info-møde) og efter (fx med fremvisning af billeder). Info-mødet orienterede de pårørende om projektet og gjorde dem i stand til at forberede feriegæsterne på, hvad der skulle ske.
  • Afsætte god tid til planlægning, logistik og information til borgere og pårørende.