Udviklingshæmning i tal

På baggrund af tidligere registreringer, danske undersøgelser og opgørelser fra andre lande skønner man, at der er 50.000 danskere, der har udviklingshæmning.

Det er ikke registreret, hvor mange danskere, der har udviklingshæmning. På baggrund af tidligere registreringer, danske undersøgelser og opgørelser fra andre lande skønner man, at der er omkring 50.000. 

Det er muligt at finde en årsag til udviklingshæmning hos 70 % af de sværeste tilfælde (IQ under 50), mens det hos de lettere tilfælde kun er muligt at finde en årsag for cirka halvdelen. Årsager kan for eksempel være:

  • Følger af for lav fødselsvægt
  • Omsorgssvigt/ ekstrem mangel på stimulation igennem barndommen
  • Infektioner/forgiftninger
  • Kromosomfejl.

WHO's diagnoseliste, ICD-10:

  • Lettere grad: IQ-område 50-70
  • Middelsvær grad: IQ-område 35-49
  • Sværere grad: IQ-område 20-34
  • Sværeste grad: IQ under 20.

Kontakt

Lars Gemmer
Socialfaglig konsulent

Ring til VISO og få rådgivning

VISO yder faglig rådgivning til borgere og fagfolk på det mest specialiserede område.

Ring på 72 42 40 00

Åbningstider:
Mandag: Kl. 9 - 11.30
Tirsdag: Kl. 9 - 11.30
Torsdag: Kl. 9 - 11.30
Fredag: Kl. 9 - 11.30