Seksualitet og overgreb

Her kan du læse om udviklingshæmning, seksualitet og behandling af seksuelle overgreb. Læs også om, hvordan seksuelle overgreb kan forebygges.