Seksualitet på dagsordenen: En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Socialstyrelsen2012

Formål med håndbogen er at hjælpe mennesker, som har behov for støtte i relation til seksualitet, er en opgave, der inden for lovens rammer skal løses professionelt, etisk forsvarligt og med respekt for borgerens integritet og ret til selvbestemmelse.

Håndbogen beskæftiger sig med, hvad det vil sige at have en professionel tilgang til andre menneskers seksualitet. Hvad skal man vide, hvad skal man kunne, og hvordan yder man i praksis en
professionel indsats i forhold til seksualitet?

Håndbogen har fokus på voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Funktionsnedsættelsen
kan være medfødt, fx udviklingshæmning, autisme eller cerebral parese, eller den kan være erhvervet
senere i livet som eksempelvis lammelse, hjerneskade,sindslidelse eller demens.


 
Hent publikationen