Misbrug og udviklingshæmning

Her kan du få inspiration til, hvordan du kan hjælpe mennesker med udviklingshæmning, som har et misbrug.

Der kan være mange udfordringer og dilemmaer forbundet med at støtte et menneske med udviklingshæmning, som har et misbrugsproblem.

Mange behandlere er i tvivl om, hvad det vil sige at have udviklingshæmning, og hvordan de kan tilpasse behandlingen til denne gruppe. Flere pædagoger er også i tvivl om, hvornår og hvordan de kan gribe ind og støtte borgeren.

Der er lige så mange alkoholmisbrugere blandt mennesker med udviklingshæmning som i resten af befolkningen. Men de får sjældent en kvalificeret behandling for deres misbrug.

Få gode råd til, hvordan du kan hjælpe en person med udviklingshæmning, der har et misbrug

Temaet er målrettet personale i bo- og støttetilbud og behandlere på misbrugscentre.