Udviklingshæmning og problematisk forbrug af rusmidler

Socialstyrelsen2022

Metodecenteret har for Socialstyrelsen gennemført en afdækning af viden om og metoder til behandling af rusmiddelproblemer hos personer med udviklingshæmning. På den baggrund er der udviklet et forslag til en indsats tilpasset personer med udviklingshæmning.

Personer med udviklingshæmning kan have svært ved at drage nytte af eksisterende behandlingsindsatser, som ofte er baseret på metoder, der kræver kognitive forudsætninger, som denne målgruppe ikke har i tilstrækkeligt omfang.

Metodecenterets afdækning viser bl.a., at to ud af tre personer med udviklingshæmning, der samtidig har problemer med stoffer eller alkohol, ikke får behandling for deres rusmiddelproblem. Dette på trods af at der siden 2005 har været indført en behandlingsgaranti, som giver alle borgere ret til rusmiddelbehandling.

Afdækningen består af tre dele, som i rapporten præsenteres i tre delrapporter. Del 1 er en afdækning af viden og metoder fra bl.a. forskningslitteraturen på området, del 2 rummer en national kortlægning af problemets omfang, og del tre præsenterer et forslag til en behandlings- og støtteindsats til personer med udviklingshæmning og et problematisk forbrug af rusmidler.

Den tilpassede indsats er formuleret som syv handleprincipper samt en række bud på, hvordan de kan gennemføres i praksis. Principperne og de tilhørende praksisbeskrivelser har bl.a. fokus på:

  • hvordan rusmiddelbehandlingen kan tilpasses borgerens forudsætninger, ønsker og behov
  • hvordan der skabes sammenhæng mellem behandling og borgerens hverdagsliv
  • hvordan socialfagligt og rusmiddelfagligt personale får større viden om og forståelse af hinandens fagområder, og hvordan indsatsen kan koordineres på tværs af områderne.

Undersøgelsen indgår i Socialstyrelsens Udviklings- og investeringsprogram. Forslaget til en ny, tilpasset behandlingsindsats er beskrevet med henblik på videre udvikling og senere udbredelse til landets kommuner.


 
Hent publikationen