Indsatser i botilbud

Her kan du læse om indsatser i botilbud, der kan understøtte videndeling og erfaringsudveksling blandt fagpersoner og øvrige interessenter på botilbudsområdet.

 

Kompetenceudvikling i botilbud

Projekt Bo Liv blev afsluttet i 2013 og havde i årene 2010-2012 fokus på at skabe bedre livsvilkår for borgere i botilbud. 

Metoden KRAP

En metodebeskrivelse, en afprøvning og en evaluering af den socialpædagogiske tilgang KRAP er blevet udarbejdet.

Kontakt

Lars Gemmer
Socialfaglig konsulent