Behandling af seksuelle overgreb mod mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med kognitive funktionsnedsættelser er i større risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb end den øvrige befolkning. De har, som alle andre mennesker, behov for og ret til hjælp og behandling, hvis de har været udsat for et seksuelt overgreb.

Selvom følgevirkningerne af seksuelle overgreb er sammenlignelige med følgevirkningerne hos ofre for seksuelle overgreb i den øvrige befolkning, har mennesker med kognitive funktionsnedsættelser behov for en anden form for behandling, som er tilpasset og målrettet deres særlige behov.

Guide til behandling af overgreb

En psykoterapeutisk guide viser lovende resultater i behandlingen af mennesker med kognitive funktionsnedsættelser, der har været udsat for seksuelle overgreb.

Forbedret livskvalitet, øget mestring af hverdagen og bedre søvn er bare nogle af de positive forandringer, som mennesker med en kognitiv funktionsnedsættelse, der har været udsat for seksuelle overgreb, oplever, hvis de får psykologhjælp.

Guiden giver en klar ramme og struktur for, hvordan psykologer kan organisere og gennemføre et behandlingsforløb for mennesker med kognitive funktionsnedsættelser. Psykologer kan desuden hente konkrete redskaber til arbejdet med målgruppen.

Guiden er et resultat af den udviklings- og afprøvningsfase, der foregik fra 2012-2014, og som involverede blandt andet behandlere og faglige eksperter.

Psykoterapeutisk guide til behandling af mennesker med kognitive funktionsnedsættelser udsat for seksuelle overgreb 

Projektets evaluering konkluderede fx, at behandlingen - der blev afprøvet og tilpasset specifikt til målgruppen - havde en positiv indflydelse på borgernes følgevirkninger.

Hovedparten af de borgere, der modtog behandling, oplevede en positiv effekt på tværs af følgevirkninger, der typisk ses efter seksuelle overgreb. Det sås ved, at borgerne i mindre grad var påvirket af følgevirkningerne efter behandlingsforløbet, når der blev sammenlignet med situationen inden behandlingsforløbet.

Til gengæld pegede evalueringen også på, at det havde været en udfordring at hjælpe borgerne med at udvikle strategier til mestring med et forebyggende sigte; det vil sige strategier, som kunne mindske risikoen for nye overgreb. I de fleste tilfælde krævede det yderligere behandling.

Hent Evalueringen, der er gennemført af Rambøll Management Consulting

Kontakt

Sine Jongdahl Kolind Møller
Specialkonsulent